Πολλοί οικιακοί καταναλωτές ξεκινώντας την έρευνα τους για να αλλάξουν πάροχο ρεύματος  συναντούν δύο διαφορετικές  χρεώσεις αναφορικά με τη κατανάλωση ενέργειας, την ημερήσια και τη νυχτερινή. Αυτό δημιουργεί αρκετές απορίες στο καταναλωτικό κοινό που δεν είναι εξοικειωμένο με τους όρους αλλά και τις διαφορές ανάμεσα στις δύο χρεώσεις.

Ποια είναι η διαφορά με την ημερήσια χρέωση;

Αρχικά, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διαφοροποίηση είναι ξεκάθαρα θέμα χρέωσης. Όπως θα έχετε ήδη παρατηρήσει στα τιμολόγια που εμπεριέχουν νυχτερινή χρέωση, η τιμή της κιλοβατώρας είναι πιο συμφέρουσα σε σχέση με την ημερήσια χρέωση.

Γιατί έχει χαμηλότερη χρέωση;

Η χαμηλότερη τιμή της κιλοβατώρας οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τις ώρες που ισχύει η νυχτερινή χρέωση, η ζήτηση ρεύματος είναι μικρότερη. Έτσι λοιπόν, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του βασικού προμηθευτή, μπορούν να αγοράσουν την ενέργεια σε χαμηλότερη τιμή από τους παραγωγούς και να την προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή με μικρότερο κόστος.

Πως μπορεί κάποιος να βάλει νυχτερινό ρεύμα;

Για να αξιοποιήσει κάποιος τα πλεονεκτήματα του νυχτερινού ρεύματος, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΔΕΔΔΗΕ. Η διαδικασία είναι απλή. Σε πρώτο στάδιο θα χρειαστεί μία επίσκεψη στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, με έναν λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, προκειμένου να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αντίστοιχη αίτηση. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι σας για να αντικαταστήσει τον μετρητή σας με νέο που είναι σχεδιασμένος ώστε να καταγραφεί τις ώρες που γίνεται η κατανάλωση ενέργειας. Το κόστος της διαδικασίας ανέρχεται σε 34,00 € συν ΦΠΑ. Όλο το ποσό αφορά τις ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ καθώς κανένας πάροχος δεν έχει τη δικαιοδοσία να εμπλακεί στη διαδικασία.

Ποιο είναι το ωράριο του νυχτερινού ρεύματος;

Ανάλογα με τον τύπο παροχής, το νυχτερινό ρεύμα μπορεί να έχει είτε τμηματικό είτε συνεχές ωράριο.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, το Νυχτερινό τιμολόγιο με συνεχές ωράριο για όλο το έτος δεν χορηγείται πλέον. Ισχύει όμως για τους καταναλωτές που απέκτησαν οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο πριν το 1988.
Το τμηματικό ωράριο χωρίζεται σε δύο περιόδους, την χειμερινή και τη θερινή.

Α. Χειμερινή περίοδος: από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

02:00-08:00 και 15:00-17:00
Για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών

02:00-08:00 και 15:30-17:30
Για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο

Β. Θερινή περίοδος: από 1 Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου
23:00-07:00

Με συμφέρει το νυχτερινό ρεύμα;

Λόγω της χαμηλότερης χρέωσης, η χρήση νυχτερινού ρεύματος μπορεί να αποβεί συμφέρουσα επιλογή αρκεί όμως να έχετε προγραμματίσει τις ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές έτσι ώστε να λειτουργούν τις ώρες που εμπίπτουν στην νυχτερινή χρέωση.

Ενδεικτικά θα δούμε την περίπτωση μίας μονοφασικής παροχής που έχει κατανάλωση 1600 κιλοβατώρες για 4 μήνες. Στο παράδειγμα μας, από τις 1600 κιλοβατώρες, οι 600 καταναλώθηκαν εντός του ωραρίου του νυχτερινού ρεύματος.

Η χρέωση ενέργειας με Volton στο Σπίτι ανέρχεται στα  € 36,31. Επιλέγοντας το πρόγραμμα Volton στο Σπίτι Νυχτερινόγια την ίδια κατανάλωση, η έκπτωση από τις ήδη μειωμένες τιμές μας ξεκινάει από 8,5% ενώ αν συμπεριλάβουμε και την έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης ο καταναλωτής θα δει την τελική χρέωση ενέργειας μειωμένη κατά 23,5%.

Όσο αυξάνεται η κατανάλωση νυχτερινού ρεύματος, τόσο πιο συμφέρουσα γίνεται ως επιλογή αφού μειώνεται αισθητά το κόστος. Ωστόσο, είτε με τη χρήση ημερήσιου είτε με τη χρήση νυχτερινού ρεύματος η εξοικονόμηση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με την εμπρόθεσμη εξόφληση μειώνοντας την χρέωση ενέργειας κατά 15%.