Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο κατάλληλος δρόμος για ένα βιώσιμο μέλλον; – Μέρος 1ο

Ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες μορφές ενέργειας;

Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι ενέργεια που συλλέγεται από ανανεώσιμες πηγές. Οι σημαντικότερες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας είναι οι:

  • Αιολική ενέργεια
  • Ηλιακή ενέργεια
  • Υδραυλική ενέργεια
  • Βιομάζα
  • Γεωθερμική ενέργεια
  • Ενέργεια από τη θάλασσα (παλίρροιες, κύματα, ωκεανοί)
  • Ωσμωτική ενέργεια (η ανάμειξη γλυκού και θαλασσινού νερού)

Ποια είναι τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Μικρότερη υπερθέρμανση του πλανήτη

Η ανθρώπινη δραστηριότητα υπερφορτώνει την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα και άλλες εκπομπές που θερμαίνουν τον πλανήτη.

Αυτά τα αέρια παγιδεύουν θερμότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις – από καταιγίδες έως ξηρασία και από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως την εξαφάνιση μέρους της χλωρίδας και της πανίδας.

Μεγάλο ποσοστό των εκπομπών θέρμανσης του πλανήτη προέρχεται από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι περισσότερες από αυτές τις εκπομπές προέρχονται από ορυκτά καύσιμα, όπως τον άνθρακα και το φυσικό αέριο

Αντίθετα, οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγουν ελάχιστες ή καθόλου εκπομπές θέρμανσης του πλανήτη.

Μια διεξοδική μελέτη από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (NREL), έβγαλε το συμπέρασμα ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών του ηλεκτρικού τομέα κατά περίπου 81%.

Βελτίωση της δημόσιας υγείας

Η ρύπανση του αέρα και των υδάτων που εκπέμπονται από τα εργοστάσια άνθρακα και φυσικού αερίου συνδέεται με προβλήματα στην αναπνοή, νευρολογικές βλάβες, καρδιακές προσβολές, καρκίνο, πρόωρο θάνατο και πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι περισσότερες από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία προέρχονται από τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων που, σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγουν.

Για παράδειγμα, τα αιολικά, ηλιακά και υδροηλεκτρικά πάρκα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τις σχετικές εκπομπές ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Οι πηγές που κάνουν χρήση της γεωθερμικής ενέργειας και της βιομάζας εκπέμπουν ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, αν και οι συνολικές εκπομπές αερίων είναι γενικά πολύ χαμηλότερες από τις εκπομπές των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με την καύση άνθρακα και φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια δεν χρειάζονται ουσιαστικά νερό για να λειτουργούν και συνεπώς δεν ρυπαίνουν τους υδάτινους πόρους και δεν επηρεάζουν τη γεωργία, το πόσιμο νερό και οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ανάγκη περιλαμβάνει το νερό.

Αντίθετα, τα ορυκτά καύσιμα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους υδάτινους πόρους: τόσο η εξόρυξη άνθρακα όσο και η διάνοιξη αγωγών φυσικού αερίου μπορούν να μολύνουν πηγές πόσιμου νερού.

Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και γεωθερμική ενέργεια, όπως και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και φυσικό αέριο, ενδέχεται να απαιτούν νερό για ψύξη.

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να διαταράξουν τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα που φιλοξενούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια μελέτη του NREL, η οποία περιελάμβανε παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και γεωθερμική ενέργεια, διαπίστωσε ότι η συνολική κατανάλωση και απόσυρση νερού θα μειωνόταν σημαντικά σε ένα μέλλον που κάνει μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.