Χρήσιμα Έντυπα

Γενικοί Όροι 


Γενικοί Όροι 


Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 


Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 


Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας


Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας


Έντυπο αίτησης για αλλαγή Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας


Έντυπο αίτησης για αλλαγή Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας


Έντυπο αίτησης ενημέρωσης για δεδομένα κατανάλωσης 


Έντυπο αίτησης ενημέρωσης για δεδομένα κατανάλωσης 


Έντυπο αίτησης τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας 


Έντυπο αίτησης τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας 


Έντυπο αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης


Έντυπο αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης


Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου


Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου


Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης, στις περιπτώσεις σύναψης σύμβασης από απόσταση


Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης, στις περιπτώσεις σύναψης σύμβασης από απόσταση


Έντυπο εξουσιοδότησης για διακοπή ηλεκτροδότησης


Έντυπο εξουσιοδότησης για διακοπή ηλεκτροδότησης


Έντυπο εξουσιοδότησης εκπροσώπησης Πελάτη


Έντυπο εξουσιοδότησης εκπροσώπησης Πελάτη


Έντυπο καταγγελίας σύμβασης προμήθειας


Έντυπο καταγγελίας σύμβασης προμήθειας


Έντυπο υποβολής αιτημάτων και παραπόνων


Έντυπο υποβολής αιτημάτων και παραπόνων


Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων


Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων


Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας


Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας


Αίτημα άσκησης υποκειμένου ΔΠΧ


Αίτημα άσκησης υποκειμένου ΔΠΧ