"Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ" - Β' Φάση

Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η β’ φάση του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» θα τεθεί σε εφαρμογή. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδοχικά αν ομάδα Περιφερειών και βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων του φορολογικού έτους 2018. Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» παρέχει υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε αναβάθμιση της οικίας τους με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Κατά την α’ φάση υλοποίησής του χρηματοδοτήθηκαν παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 640 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 362 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν μέσω επιδοτήσεων από πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ. Συνολικά αναβαθμίστηκαν ενεργειακά περί τις 43.000 κατοικίες. Στη β’ φάση οι διαθέσιμοι πόροι θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις σε 20.000 – 25.000 κατοικίες.

Σε σχέση με τον Α΄ Κύκλο, ο νέος κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:
- καταργείται το άνω όριο στην 7η εισοδηματική κατηγορία
- για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.
- Η επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια Κεφάλαια/δάνειο) θα δηλώνεται κατά το στάδιο καταχώρησης της αίτησης πριν την οριστική της υποβολή.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κύριας κυριότητας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Κατηγορία Ατομικό εισόδημα Οικογενειακό εισόδημα Ποσοστό επιδότησης
                      1  Έως 10,000  Έως 20,000 60%
                      2  10,001-15,000  20,001-25,000 50%
                      3  15,001-20,000  25,001-30,000 40%
                      4  20,001-25,000  30,001-35,000 35%
                      5  25,001-30,000  35,001-40,000 30%
                      6  30,001-35,000  40,001-45,000 25%
                      7  35,001 και άνω  45,001 και άνω Άτοκο δάνειο

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται στις αρχές του β’ εξαμήνου, προκειμένου να υπάρξει το χρονικό περιθώριο ώστε να αξιοποιηθούν ως μεγέθη αναφοράς τα εισοδήματα του 2018.

Πως μπορεί να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ";

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος,  όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ";

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή ή Συμβούλου Έργου, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1. αντικατάσταση κουφωμάτων
2. τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
3. τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος
4. αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
5. αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:
- ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
- επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
- επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Πηγή

 


Ananeosimes Piges Energeias Meros 1o

Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο κατάλληλος δρόμος για ένα βιώσιμο μέλλον; - Μέρος 1ο

Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο κατάλληλος δρόμος για ένα βιώσιμο μέλλον; – Μέρος 1ο

Ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες μορφές ενέργειας;

Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι ενέργεια που συλλέγεται από ανανεώσιμες πηγές. Οι σημαντικότερες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας είναι οι:

  • Αιολική ενέργεια
  • Ηλιακή ενέργεια
  • Υδραυλική ενέργεια
  • Βιομάζα
  • Γεωθερμική ενέργεια
  • Ενέργεια από τη θάλασσα (παλίρροιες, κύματα, ωκεανοί)
  • Ωσμωτική ενέργεια (η ανάμειξη γλυκού και θαλασσινού νερού)

Ποια είναι τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Μικρότερη υπερθέρμανση του πλανήτη

Η ανθρώπινη δραστηριότητα υπερφορτώνει την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα και άλλες εκπομπές που θερμαίνουν τον πλανήτη.

Αυτά τα αέρια παγιδεύουν θερμότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις – από καταιγίδες έως ξηρασία και από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως την εξαφάνιση μέρους της χλωρίδας και της πανίδας.

Μεγάλο ποσοστό των εκπομπών θέρμανσης του πλανήτη προέρχεται από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι περισσότερες από αυτές τις εκπομπές προέρχονται από ορυκτά καύσιμα, όπως τον άνθρακα και το φυσικό αέριο

Αντίθετα, οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγουν ελάχιστες ή καθόλου εκπομπές θέρμανσης του πλανήτη.

Μια διεξοδική μελέτη από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (NREL), έβγαλε το συμπέρασμα ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών του ηλεκτρικού τομέα κατά περίπου 81%.

Βελτίωση της δημόσιας υγείας

Η ρύπανση του αέρα και των υδάτων που εκπέμπονται από τα εργοστάσια άνθρακα και φυσικού αερίου συνδέεται με προβλήματα στην αναπνοή, νευρολογικές βλάβες, καρδιακές προσβολές, καρκίνο, πρόωρο θάνατο και πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι περισσότερες από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία προέρχονται από τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων που, σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγουν.

Για παράδειγμα, τα αιολικά, ηλιακά και υδροηλεκτρικά πάρκα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τις σχετικές εκπομπές ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Οι πηγές που κάνουν χρήση της γεωθερμικής ενέργειας και της βιομάζας εκπέμπουν ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, αν και οι συνολικές εκπομπές αερίων είναι γενικά πολύ χαμηλότερες από τις εκπομπές των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με την καύση άνθρακα και φυσικού αερίου.

Επιπλέον, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια δεν χρειάζονται ουσιαστικά νερό για να λειτουργούν και συνεπώς δεν ρυπαίνουν τους υδάτινους πόρους και δεν επηρεάζουν τη γεωργία, το πόσιμο νερό και οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ανάγκη περιλαμβάνει το νερό.

Αντίθετα, τα ορυκτά καύσιμα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους υδάτινους πόρους: τόσο η εξόρυξη άνθρακα όσο και η διάνοιξη αγωγών φυσικού αερίου μπορούν να μολύνουν πηγές πόσιμου νερού.

Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και γεωθερμική ενέργεια, όπως και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και φυσικό αέριο, ενδέχεται να απαιτούν νερό για ψύξη.

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να διαταράξουν τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα που φιλοξενούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια μελέτη του NREL, η οποία περιελάμβανε παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και γεωθερμική ενέργεια, διαπίστωσε ότι η συνολική κατανάλωση και απόσυρση νερού θα μειωνόταν σημαντικά σε ένα μέλλον που κάνει μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Οι 10 χώρες με την υψηλότερη παραγωγή ηλιακής ενέργειας

Οι 10 χώρες με την υψηλότερη παραγωγή ηλιακής ενέργειας

Όλο και περισσότερες χώρες καταβάλλουν προσπάθειες για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση ηλιακής ενέργειας.

Αυτή είναι η λίστα με τις 10 κορυφαίες χώρες στον κόσμο για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

10. Ισπανία

Η Ισπανία ήταν αρχικά ένα από τα πρώτα έθνη στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, αλλά η οικονομική αναταραχή και ο ανταγωνισμός την έχουν ρίξει στο νούμερο 10 στη λίστα μας.

Από το 2013, έχει σημειωθεί μικρή ανάπτυξη στην ισπανική φωτοβολταϊκή τεχνολογία, αλλά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα αξιοσέβαστο 3% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειάς της.

9. Αυστραλία

Οι ομοσπονδιακοί στόχοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το καθεστώς τιμολόγησης τροφοδοσίας έχουν συμβάλει στην πρόσφατη ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Αυστραλία.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα, εξακολουθεί να θεωρείται ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, λόγω της πλεονεκτικής της θέσης σε ό,τι αφορά την ποσότητα ηλίου που λαμβάνει.

8. Γαλλία

Το 2016, ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας έβαλαν μαζί το θεμέλιο λίθο στην έδρα της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας (ISA), ενός ιδρύματος που εργάζεται για την ανάπτυξη ηλιακών προϊόντων στις χώρες που βρίσκονται μεταξύ των Τροπικών του Καρκίνου και του Αιγόκερω.

Με το ανάλογο πολιτικό πνεύμα, την αναπτυγμένη ενεργειακή βιομηχανία και την ευημερούσα οικονομία, η Γαλλία αναπτύσσεται σταθερά ως μια χώρα με υψηλή παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

7. Ινδία

Η Ινδία, μια χώρα με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ηλιακές βιομηχανίες, τετραπλασίασε την παραγωγική της ικανότητα τα τελευταία λίγα χρόνια.

Παράλληλα με την εστίαση στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία κλίμακας, η Ινδία προωθεί τη χρήση ηλιακής ενέργειας στις αγροτικές περιοχές για να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα.

6. Ηνωμένο Βασίλειο

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τα σχολεία, τις επιχειρήσεις και τα σπίτια να εγκαταστήσουν ηλιακούς συλλέκτες, παράλληλα με τη μείωση του κόστους της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, βοήθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο να εδραιωθεί ως μια ηγέτιδα χώρα στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Το 3,4% της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται από την ηλιακή ενέργεια, ενώ η κυβέρνηση αναμένει ότι 4 εκατομμύρια κατοικίες θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια έως το 2020.

5. Ιταλία

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει ιστορικά βασιστεί στις ξένες εισαγωγές για σημαντικό μέρος της ενέργειάς της, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε ταχεία αύξηση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί σημαντικά κυβερνητικά προγράμματα για την τόνωση της εγχώριας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Αφού η ΕΕ θέσει ως στόχο την παραγωγή 20% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020, η Ιταλία θα είναι ένα από τα έντεκα κράτη που θα φτάσουν τον στόχο πριν από την προθεσμία.

Ηλιακό δυναμικό Ιταλίας

4. ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ φιλοξενούν μερικούς από τους μεγαλύτερους ηλιακούς σταθμούς στον κόσμο, ενώ οι οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι επίσης δημοφιλείς.

Πολλές από τις πολιτείες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας γύρω από τη χρήση ηλιακής ενέργειας, ενώ προσφάτως ξεπέρασε το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα στην παροχή απασχόλησης.

3. Γερμανία

Η Γερμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετών στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας εδώ και χρόνια και ήταν μια από τις πρώτες χώρες που εισήγαγε ηλιακή ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα το 2004.

Η ανανεώσιμη ενέργεια θεωρείται υψηλή προτεραιότητα από την κυβέρνηση, η οποία στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας κατά 80% από ανανεώσιμες πηγές, έως το 2050.

2. Ιαπωνία

Με τις προηγμένες τεχνολογικές και μεταποιητικές βιομηχανίες της, η Ιαπωνία κατάφερε να παράγει σχεδόν το 5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια.

Από την πυρηνική καταστροφή της Fukushima, η ιαπωνική κυβέρνηση προσεγγίζει με σθένος την ηλιακή ενέργεια και έχει θέσει στόχους παραγωγής ενέργειας ύψους 28 GW και 53 GW για το 2020 και το 2030, αντίστοιχα.

1. Κίνα

Η Κίνα ξεπέρασε τη Γερμανία ως τον μεγαλύτερο παραγωγό φωτοβολταϊκής ενέργειας παγκοσμίως το 2015, ουσιαστικά βοηθούμενη και από το γεγονός ότι η χώρα είναι επίσης ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλιακών συλλεκτών παγκοσμίως.

Στην πραγματικότητα, η Κίνα έχει ήδη υπερβεί το στόχο της κυβέρνησης για το 2020 για τις ηλιακές εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση του σημαντικού αποτυπώματος άνθρακα της χώρας.


Τι είναι ο ηλεκτρισμός (Μέρος 1ο)

Τι είναι ο ηλεκτρισμός (Μέρος 1ο)

Ο ηλεκτρισμός είναι για τον άνθρωπο το μάννα εξ ουρανού.

Εάν έχετε δει μια καταιγίδα και αστραπές, τότε έχετε σίγουρα δει ένα μέρος της δύναμής του. Η αστραπή είναι ένα ξαφνικό, μαζικό κύμα ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του ουρανού και του εδάφους.

Η ενέργεια που βρίσκεται σε έναν και μόνο κεραυνό είναι ικανή να φωτίσει 100 λάμπες υψηλής κατανάλωσης για μια ολόκληρη μέρα!

 

Σήμερα δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη ζωή μας χωρίς τον ηλεκτρισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως πριν από μόλις 100 χρόνια η απουσία του ηλεκτρισμού ήταν απλά καθημερινότητα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Τι είναι ο ηλεκτρισμός;

Ο ηλεκτρισμός είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει ένα σύνολο φυσικών φαινομένων, όπως τις αστραπές, το στατικό ηλεκτρισμό, την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένας τύπος ενέργειας που μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα μέρος ή να ρέει από το ένα μέρος στο άλλο.

Όταν η ηλεκτρική ενέργεια συγκεντρώνεται σε ένα μέρος, είναι γνωστή ως στατικός ηλεκτρισμός, δηλαδή ηλεκτρισμός που δεν κινείται. Η ηλεκτρική ενέργεια που μετακινείται από τη μια θέση στην άλλη ονομάζεται τρέχουσα ηλεκτρική ενέργεια.

Για να κατανοήσουμε όμως τον ηλεκτρισμό, πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για το άτομο.

Το άτομο

Τα άτομα αποτελούνται από τρεις τύπους σωματιδίων.

  • Τα ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν αρνητικό φορτίο.
  • Τα πρωτόνια, τα οποία έχουν θετικό φορτίο.
  • Τα νετρόνια, τα οποία είναι ηλεκτρικώς ουδέτερα σωματίδια.

Η ηλεκτρική ενέργεια προκαλείται από τα ηλεκτρόνια, γι’ αυτό και ως λέξεις είναι ομόρριζες. Το ήλεκτρο ήταν το πρώτο υλικό που παρατηρήθηκε να έχει φορτίο, το οποίο έδωσε το όνομά του στο φαινόμενο.

Κάθε ηλεκτρόνιο όπως είδαμε έχει αρνητικό φορτίο. Ένα άτομο έχει κανονικά ίσο αριθμό ηλεκτρονίων και πρωτονίων, δηλαδή είναι ‘ουδέτερα φορτισμένο’.

Γενικά όταν λέμε ότι ένα σώμα είναι αρνητικά φορτισμένο, εννοούμε ότι ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε αυτό είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων. Αντίστοιχα, θετικά φορτισμένο σώμα είναι όταν ο αριθμός των πρωτονίων είναι μεγαλύτερος από αυτόν των ηλεκτρονίων.

Έτσι, όταν λέμε ότι το σώμα είναι ουδέτερα φορτισμένο, εννοούμε ότι ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.

Σε κανονικές συνθήκες, το άτομο βρίσκεται σε ηλεκτρική ισορροπία κατά την οποία ο αριθμός των θετικών πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των αρνητικών ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου.

Αλλά αυτό φυσικά, μπορεί να αλλάξει.

Στατικός ηλεκτρισμός

Ο στατικός ηλεκτρισμός συμβαίνει όταν σε ένα άτομο προστίθεται ή αφαιρείται ένα ηλεκτρόνιο.

Τα ηλεκτρόνια μετακινούνται εύκολα από ένα άτομο σ’ ένα άλλο και μετατρέπουν σε θετικά ιόντα τα άτομα από τα οποία έφυγαν και σε αρνητικά ιόντα τα άτομα στα οποία μεταφέρθηκαν.

Αυτή η μεταφορά αρνητικού φορτίου δημιουργεί το φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού.

Ο στατικός ηλεκτρισμός συμβαίνει συχνά όταν τρίβετε δύο πράγματα μαζί.

Εάν τρίψετε ένα μπαλόνι στο πουλόβερ σας αρκετές φορές, θα δείτε ότι μπαλόνι κολλάει πάνω σας. Αυτό συμβαίνει επειδή το τρίψιμο του μπαλονιού δίνει ένα ηλεκτρικό φορτίο. Το φορτίο το κάνει να κολλήσει στο πουλόβερ σου σαν μαγνήτης, επειδή το πουλόβερ σας κερδίζει ένα αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο.

Έτσι, το πουλόβερ και το μπαλόνι σας προσελκύουν το ένα το άλλο, όπως ακριβώς τα αντίθετα άκρα δύο μαγνητών.

Η αστραπή

Η αστραπή είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο κατά το οποίο δημιουργείται ένας τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας ανάμεσα σε δύο διαφορετικά νέφη ή μεταξύ δύο διαφορετικών τμημάτων του ίδιου νέφους ή ανάμεσα σε ένα νέφος και στο έδαφος.

Η τελευταία περίπτωση είναι αυτή που έχουμε δει οι περισσότεροι και ονομάζουμε κεραυνό. Ο κεραυνός δηλαδή είναι ένα είδος αστραπής, αν και συχνά χρησιμοποιούμε και τις δύο λέξεις για την περιγραφή των ιδίων φαινομένων.

Ο κεραυνός ξεκινάει από το σύννεφο (νέφος) και φτάνει στο έδαφος.

Η αστραπή προκαλείται από τον στατικό ηλεκτρισμό. Καθώς τα σύννεφα της βροχής κινούνται μέσα στον ουρανό, τρίβονται στον αέρα γύρω τους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα τεράστιο ηλεκτρικό φορτίο. Όταν το φορτίο αυτό γίνει αρκετά μεγάλο, χτυπάει τη γη με μορφή κεραυνού. Ο κεραυνός συμβαίνει όταν ο στατικός ηλεκτρισμός (που δημιουργείται σε ένα μέρος) μετατρέπεται σε τρέχοντα ηλεκτρισμό (που ρέει από το ένα μέρος στο άλλο).

Μπορείτε συχνά να αισθανθείτε αυτό το “μυρμήγκιασμα” στον αέρα όταν μια καταιγίδα βρίσκεται κοντά. Αυτή είναι η ηλεκτρική ενέργεια που υπάρχει στον αέρα γύρω σας.


Τα 5 Είδη Λαμπτήρων

Τα 5 Είδη Λαμπτήρων

Ίσως να χάλασε ο παλιός σας λαμπτήρας ή μόλις μπήκατε σε ένα καινούργιο σπίτι. Η επιλογή που έχετε να κάνετε είναι η ίδια: Εσείς τι λάμπες θα βάλετε;

Στην αγορά σήμερα υπάρχουν διάφορα είδη λαμπτήρων για να διαλέξετε. Ποια είναι αυτά τα είδη λαμπτήρων και ποιες οι διαφορές τους; Υπάρχουν όντως λάμπες που καίνε λιγότερο ή περισσότερο;

Οι λάμπες χρησιμοποιούνται αρκετές ώρες κάθε μέρα, οπότε είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τις πιο αποδοτικές. Οι αποδοτικοί λαμπτήρες χρησιμοποιούν λιγότερο ρεύμα για να φωτίσουν. Λιγότερο ρεύμα σημαίνει μεγαλύτερη οικονομία για εσάς και περισσότερο καλό για το περιβάλλον.

Ποια είναι λοιπόν τα διαφορετικά είδη λαμπτήρων;

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι οι λάμπες που ξέρουμε όλοι. Είναι η εφεύρεση του Τόμας Έντισον και χρησιμοποιούνται ήδη από το 1879. Το σχήμα τους θυμίζει δάκρυ ενώ συνήθως φαίνεται και το εσωτερικό τους. Μέσα στους λαμπτήρες πυρακτώσεως βρίσκεται ένα μικρό κομμάτι μετάλλου, συνήθως βολφράμιο, το οποίο θερμαίνεται και δημιουργεί φως. Εάν βάλετε το χέρι σας κοντά σε μια λάμπα πυρακτώσεως, θα νιώσετε τη θερμότητα που παράγει. Αυτή ακριβώς η θερμότητα είναι και ο λόγος που οι λάμπες πυρακτώσεως είναι ενεργειακά τόσο σπάταλες, καθιστώντας τες ένα από τα λιγότερα αποδοτικά είδη λάμπας.

Είναι τα γνωστά φώτα που χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις και εταιρείες για να φωτίζον τους χώρους και τα γραφεία τους. Λόγω του ότι δεν δημιουργούν τόση θερμότητα όσο οι λαμπτήρες πυρακτώσεως, οι λαμπτήρες φθορισμού είναι ενεργειακά πολύ αποδοτικοί. Ένας ακόμη λόγος που μεγάλο μερίδιο του κόσμου τους προτιμάει πλέον είναι και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους. Οι λαμπτήρες φθορισμού όμως έχουν υδράργυρο μέσα τους. Ο υδράργυρος ένα επικίνδυνο στοιχείο που χρειάζεται την ανάλογη προσοχή. Δεν μπορείτε να πετάξετε μια λάμπα φθορισμού όπως θα κάνατε με μια άλλη λάμπα. Όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού θα πρέπει να καταλήγουν στην ανακύκλωση αντί για τον κάδο των σκουπιδιών. Τέτοια σημεία ανακύκλωσης υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Μόνο στην Αττική, τα σημεία ανακύκλωσης ξεπερνούν τα 1.000. Μπορείτε να βρείτε το κοντινότερο σε εσάς εδώ.

Λαμπτήρας φθορισμού (φθορίου)
Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού (CFL)

Όπως προδίδει και το όνομά τους, οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι οι λάμπες φθορισμού μικρότερου μεγέθους. Σε αντίθεση με το γραμμικό σχεδιασμό των απλών λαμπτήρων φθορισμού, το σχήμα τους είναι συνήθως σπειροειδές. Πρόκειται για ένα από τα νεότερα είδη λαμπτήρων που έχουν βρει τη θέση τους στην αγορά και εξυπηρετούν ανάγκες για πολύ φως σε μεγάλες περιοχές. Ακριβώς όπως οι μεγαλύτεροι λαμπτήρες φθορισμού, έτσι και αυτοί έχουν υδράργυρο και πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ανάλογη προσοχή. Δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια, αφού ο τελικός τους προορισμός πρέπει να είναι η ανακύκλωση.

Οι λαμπτήρες LED είναι ακόμα ένα από τα σχετικά καινούργια είδη λαμπτήρων. Θεωρείται το είδος λαμπτήρα με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Σε αντίθεση με τις λάμπες φθορισμού, οι λάμπες LED δεν περιέχουν υδράργυρο και άρα δεν χρειάζονται ειδική ανακύκλωση. Αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή τους κατανάλωση, τις καθιστά τον τύπο λαμπτήρα που είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον. Το μοναδικό μειονέκτημά τους είναι το υψηλότερο κόστος τους, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν πως μακροχρόνια είναι καλύτερη επιλογή για την τσέπη σας και το περιβάλλον.

Λαμπτήρας LED
Λαμπτήρας Αλογόνου

Οι λαμπτήρες αλογόνου συναντώνται συνήθως μέσα σε εσοχές στις οροφές των σπιτιών. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι παρόμοιος με αυτόν των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούν πολύ θερμότητα, συνεπώς σπαταλάνε ενέργεια που δεν παράγει κάποιο σημαντικό για εσάς έργο. Παρόλα αυτά, οι λάμπες αλογόνου είναι είναι πιο αποτελεσματικές από τις λάμπες πυρακτώσεως, αφού, τεχνολογικά, είναι η φυσική συνέχειά τους. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να προτιμήσει κανείς έναν λαμπτήρα αλογόνου, οπότε αγοράζονται συνήθως μόνο εάν απαιτείται από τη βάση ή την υποδοχή μιας λάμπας.


Η Volton χορηγός του 4ου Skiritida Run 2019

Η Volton, για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει τη χαρά να συμμετέχει ως χορηγός στο 4ο Skiritida Run!

Δήλωσε συμμετοχή με την Volton

Την Κυριακή 23 Ιουνίου η Volton τρέχει μαζί με μερικούς χιλιάδες Έλληνες και ξένους δρομείς σε ένα από τα πιο μαγευτικά μέρη της Αρκαδίας. Το 4o Skiritida Run ξεκινάει νωρίς το απόγευμα μέσα από τρεις διαφορετικές διαδρομές, με την κάθε μία να έχει τον δικό της βαθμό δυσκολίας. Αφετηρία μας θα είναι η Κερασιά, όπου το σφύριγμα της εκκίνησης θα δοθεί στις 17.00.

Στη συνέχεια, τρέχουμε μέσα από το δάσος της Σκιρίτιδας, σε μια καταπράσινη διαδρομή που κόβει την ανάσα. O τερματισμός θα βρίσκεται στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα και όλοι οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εκλεκτά της προϊόντα.

H Volton, ως αρωγός της αθλητικής ζωής του τόπου, δεν θα μπορούσε να λείπει από τo πιο ιδιαίτερο running event της χώρας μας. Γι’ αυτό και η εταιρεία θα βρίσκεται εκεί όχι μόνο για να δώσει ενέργεια στο μεγάλο event αλλά και για να συμμετάσχει με τη δική της ομάδα. Μάλιστα, οι δρομείς της Volton θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς από την Αθήνα προς το χώρο της διοργάνωσης με λεωφορεία.

H χορηγία της Volton στον 4ο Skiritida Run υποδηλώνει την έμπρακτη και σταθερή υποστήριξή μας στην αθλητική ζωή του τόπους μας. Από τη χορηγία μας σε μεγάλους αθλητικούς συλλόγους μέχρι το φετινό Skiritida Run, στηρίζουμε τα αθλητικά δρώμενα της Ελλάδας, ομαδικά ή ατομικά. Σκοπός μας είναι όχι μόνο να αγκαλιάσουμε της αξίες του αθλητισμού που προάγονται από τέτοιου είδους οργανώσεις, αλλά και να τις προωθήσουμε.

Εάν θέλετε να τρέξετε με την ομάδα της Volton στο φετινό Skiritida Run, καλέστε εδώ :

Δήλωσε συμμετοχή με την Volton

Ιστορία του Ηλεκτρισμού: Ιστορία του Ηλεκτρικού Δικτύου

Το Ηλεκτρικό Δίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μέχρι προσφάτως, η ηλεκτρική ενέργεια δεν ήταν η ενεργειακή ναυαρχίδα που είναι σήμερα.

Η ιστορία μας και η ιστορία του ηλεκτρισμού ξεκινούν στα τέλη του 19ου αιώνα.

Τότε, ηλεκτρισμός συναγωνιζόταν με τον ατμό, την υδραυλική (υδροηλεκτρική) ενέργεια και ιδιαίτερα με το ανθρακαέριο, για το ποια είναι η πιο δημοφιλής μορφή ενέργειας.

Στον εκβιομηχανισμένο κόσμο οι πόλεις είχαν ήδη δίκτυα αγωγών φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνταν για τη φωταγώγηση.

Αυτές οι λάμπες όμως παρείχαν αμυδρό φως, έβγαζαν καπνούς και παρήγαγαν μονοξείδιο του άνθρακα.

Η δεκαετία του 1880 ήταν το σημείο καμπής για τη “μάχη της ενέργειας” με τον ηλεκτρισμό να στέφεται τελικά νικητής, λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του έναντι των υπολοίπων μορφών ενέργειας.

Οι διάφορες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και καταπιάστηκαν με την παραγωγή ενέργειας και τη διανομή της. Με τη μετάδοση ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις έγινε δυνατή η διασύνδεση των σταθμών για την εξισορρόπηση του φορτίου και τη βελτίωση των συντελεστών φορτίου.

Το 1901, στην πρωτεύουσα της βιομηχανικής επανάστασης, την Αγγλία, ξεκίνησε η παραγωγή ενός ενσωματωμένου συστήματος ενέργειας. Μέχρι το 1912, το σύστημα αυτό ήταν το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Η πόλη του Σάσσεξ στις αρχές του 20ου αιώνα

Εφτά χρόνια αργότερα πέρασε το πρώτο Νομοσχέδιο Παροχής Ρεύματος.

Το νομοσχέδιο αυτό ήταν το πρώτο βήμα για ένα ενσωματωμένο ηλεκτρικό σύστημα. Αυτό το νομοσχέδιο οδήγησε στο Νομοσχέδιο Ηλεκτρισμού του 1926 το οποίο οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου εθνικού δικτύου.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Ηλεκτρισμού της χώρας σταθεροποίησε την προσφορά σε ρεύμα σε εθνικό επίπεδο και κάπως έτσι γεννήθηκε το πρώτο Εθνικό Δίκτυο.

Το Ηλεκτρικό Δίκτυο στις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια δεκαετία, οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας δημιούργησαν συμπράξεις για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα τις ώρες αιχμής.

Το 1935, με το νόμο για τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, το ηλεκτρικό ρεύμα έγινε δημόσιο αγαθό.  Ο νόμος περί ενεργειακής πολιτικής του 1992 υποχρέωνε τους κατόχους γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος να παρέχουν πρόσβαση τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυό τους.

Παράλληλα, ο νόμος επαναπροσδιόρισε τον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας ηλεκτρισμού σε μια προσπάθεια για αύξηση του ανταγωνισμού.

Η παροχή ρεύματος έπαψε να είναι πια μονοπώλιο. Η παραγωγή και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας δεν ήταν πλέον στην αποκλειστικότητα μίας μόνο εταιρείας.

Κάθε ένα από αυτά τα στάδια πλέον θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί από διαφορετική εταιρία ή επιχείρηση, σε μία προσπάθεια για ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο επόμενος νόμος περί ενεργειακής πολιτικής, αυτός του 2005, δημιουργούσε κίνητρα και παραχωρούσε εγγυήσεις δανείων για εναλλακτικές μορφές πηγών ενέργειας και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων.

Το Ηλεκτρικό Δίκτυο στη Γαλλία

Η ιστορία του ηλεκτρισμού στη Γαλλία και η ηλεκτροδότησή της ξεκίνησαν μετά το 1900.

Το 1919, μόλις 700 κοινότητες, τα αντίστοιχα δικά μας δημοτικά διαμερίσματα, απολάμβαναν τα οφέλη του ηλεκτρισμού. Σε λιγότερο από 20 χρόνια όμως, ο ηλεκτρισμός είχε φτάσει σε 36.528 κοινότητες, δηλαδή σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Το 1946 ολόκληρη η βιομηχανία ηλεκτρισμού εθνικοποιήθηκε, με την ένωση όλων των ιδιωτικών παρόχων για να δημιουργήσουν την Électricité de France.

Électricité de France

Σήμερα, η Électricité de France παραμένει δημόσια εταιρία, με τη γαλλική κυβέρνηση να έχει στα χέρια της πάνω από το 80% των μετοχών, ενώ το μεγαλύτερο είδος ενέργειας που παράγει πλέον είναι είναι η πυρηνική.


Κατανάλωση ρεύματος: Πόσο καίνε πραγματικά οι ηλεκτρικές συσκευές;

 

Πόσο ρεύμα καταναλώνουν πραγματικά οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε στο σπίτι; Πόσα Watt καίνε οι συσκευές στο σπίτι μας;

Στη λίστα που ακολουθεί θα βρείτε πόσο ρεύμα σπαταλούν οι πιο δημοφιλείς συσκευές στο ελληνικό νοικοκυριό, ξεκινώντας από αυτές με τη μικρότερη κατανάλωση.

Η κατανάλωση ρεύματος για την ίδια συσκευή μπορεί να διαφέρει μεταξύ κατασκευαστών και μοντέλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένας φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να καίει 600W αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 1700W.

Κατά την αγορά μίας συσκευής, αυτό που μπορείτε εσείς να κοιτάτε, είναι η αναγραφόμενη ενεργειακή κλάση της συσκευής και να προτιμάτε αυτήν με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση (A+++).

ΣυσκευήΕλάχιστη ΚατανάλωσηΜέγιστη Κατανάλωση
Ξυπνητήρι - ραδιόφωνο1W2W
Φορτιστής κινητού4W7W
Tablet5W10W
Ρούτερ5W15W
Λάμπα LED7W10W
Ασύρματο τηλέφωνο10W10W
Scanner10W18W
Ανεμιστήρας10W25W
Ξυριστική μηχανή15W20W
Εκτυπωτής (μελάνι)20W100W
Laptop30W100W
Τηλεόραση 19 ιντσών40W100W
Ανεμιστήρας οροφής50W175W
Κεντρική αντλία θέρμανσης60W1000W
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής100W450W
Κονσόλα παιχνιδιών (Playstation, XBox, κλπ)120W200W
Τηλεόραση 25 ιντσών150W200W
Ηλεκτρική κουβέρτα150W250W
Ψυγείο150W400W
Μπλέντερ φαγητού300W400W
Τηλεόραση Plasma 42 ιντσών300W350W
Καταψύκτης300W500W
Πλυντήριο ρούχων350W500W
Ηλεκτρική σκούπα400W1500W
Σόμπα αλογόνου400W1200W
Εκτυπωτής (laser)500W1000W
Καφετιέρα500W1400W
Φωτοτυπικό500W1500W
Φούρνος μικροκυμάτων600W1700W
Τοστιέρα800W1800W
Κλιματιστικό900W5000W
Μηχανή γκαζόν1000W1400W
Σίδερο1000W2000W
Πλυντήριο πιάτων1000W2400W
Στεγνωτήρας ρούχων1000W4000W
Πλυντήριο πιάτων1200W1500W
Βραστήρας1200W3000W
Μάτι κουζίνας (μεσαίο)1500W1500W
Χορτοκοπτικό1500W1500W
Πιστολάκι μαλλιών1800W2500W
Αερόθερμο2000W3000W
Μάτι κουζίνας (μεγάλο)2000W2000W
Φούρνος2000W4000W
Θερμοσίφωνας3000W5500W

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας σε ένα σπίτι χρησιμοποιείται για την θέρμανση.

Είτε αφορά τη θέρμανση του χώρου για να ζεσταινόμαστε, το θερμοσίφωνο για ένα ζεστό μπάνιο είτε το μαγείρεμα του φαγητού, η θέρμανση είναι συνήθως αυτή που ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ρεύματος.


Τρόποι Θέρμανσης του Σπιτιού: Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα

Είτε χτίζετε ένα νέο σπίτι ή ανακαινίζετε ένα παλιό, η θέρμανση θα πρέπει να είναι ένας παράγοντας που αξίζει να σας απασχολήσει. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε όλες τις επιλογές σας, καθώς η τελική επιλογή είναι αυτή που θα επηρεάζει τόσο την τσέπη σας όσο και το περιβάλλον. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα οικιακής θέρμανσης, οπότε είναι στο χέρι σας να διαλέξετε το καταλληλότερο σύστημα για εσάς, ανάλογα λοιπον με τις προτιμήσεις σας και με την τοποθεσία του σπιτιού σας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα για κάθε σύστημα οικιακής θέρμανσης.

Ηλεκτρική θέρμανση

Η ηλεκτρική ενέργεια παραμένει ένας δημοφιλής τρόπος θέρμανσης γιατί είναι προσιτή από οπουδήποτε υπάρχει ρεύμα, δηλαδή στις περισσότερες γωνιές του πλανήτη.

Πλεονεκτήματα
Οι πηγές ηλεκτρικής θέρμανσης ποικίλουν: Από ένα air-condition μέχρι ένα αερόθερμο. Η εγκατάσταση πηγών ηλεκτρικής θέρμανσης είναι συνήθως λιγότερο κοστοβόρες από τις υπόλοιπες πηγές. Πολλές φορές δεν υπάρχουν καν έξοδα εγκατάστασης γιατί δεν χρειάζονται εγκατάσταση. Είναι επίσης πιο ευέλικτες, αφού μπορείτε συχνά να τις μεταφέρετε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Όταν και όπου υπάρχει εγκατάσταση, τις περισσότερες φορές είναι μικρού μεγέθους και δεν προϋποθέτουν μεγάλη προετοιμασία.

Μειονεκτήματα
Αυτό το είδος ενέργειας αφήνει μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται συνήθως, και ειδικά στη χώρα μας, μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων, τα οποία είναι γνωστά για το αρνητικό τους αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θεωρείται κυρίως από τους κατοίκους στις πόλεις ο βασικός τρόπος θέρμανσης εδώ και δεκαετίες.

Πλεονεκτήματα
Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι το ότι έχετε την επιλογή να παραγγείλετε την παράδοση των καυσίμων σας όποτε σας βολεύει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κατανάλωση της πηγής αυτής είναι ελεγχόμενη. Τυπικά, η τιμή του πετρελαίου είναι φθηνότερη το καλοκαίρι και πιο ακριβή το χειμώνα, ανάλογα με τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, οι χρήστες πετρελαίου θα μπορούσαν να επιλέξουν να γεμίσουν τη δεξαμενή τους το καλοκαίρι όταν η τιμή είναι χαμηλότερη. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Μειονεκτήματα
Ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι το πετρέλαιο μπορεί να είναι ακριβό καθώς η τιμή κυμαίνεται καθημερινά ανάλογα με την παγκόσμια ζήτηση. Επίσης, ως ορυκτό καύσιμο, το πετρέλαιο δεν αποτελεί «πράσινη» μορφή ενέργειας: Το μέσο νοικοκυριό που κάνει χρήση πετρελαίου εκπέμπει κατά μέσο όρο 4-5 τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο.

Υγραέριο (LPG)

Το υγραέριο (LPG) είναι επίσης διαθέσιμο σε νοικοκυριά που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Παρέχεται με τον ίδιο τρόπο όπως το λάδι, αλλά η δεξαμενή στην οποία αποθηκεύεται μπορεί να είναι υπόγεια ή και στο ισόγειο.

Πλεονεκτήματα
Το υγραέριο είναι καθαρό καύσιμο και αν και δεν είναι «πράσινο», παράγει λιγότερες εκπομπές άνθρακα από άλλα συστήματα θέρμανσης στο σπίτι. Συγκεκριμένα παράγει κατά 33% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα απ’ o,τι ο άνθρακας και 15% λιγότερο από το πετρέλαιο. Σε περίπτωση διαρροής, το υγραέριο δεν θα προκαλέσει μόλυνση στο νερό ή στο περιβάλλον. Η μεγάλη του θερμική απόδοση το καθιστά ιδανικό καύσιμο για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.

Μειονεκτήματα
Οι δεξαμενές υγραερίου και όλες οι συσκευές πρέπει να συντηρούνται ετησίως από έναν μηχανικό ασφαλείας αερίου. Επίσης, το κόστος του φυσικού αερίου μπορεί να είναι δαπανηρό.

Φυσικό αέριο

Τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη έχουν πλέον πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο υγραερίου. Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο με πολλαπλές χρήσεις τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τα νοικοκυριά. Είναι πολύ αποδοτικό και πολύ οικονομικό σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα. Η καύση του φυσικού αερίου δεν αφήνει παράγωγα (στάχτες, κακοσμίες), ενώ παράλληλα λόγω της μορφής του δεν μολύνει το έδαφος και τα υπόγεια νερά.

Μειονεκτήματα
Η τοποθέτηση ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου από το μηδέν χρειάζεται μια σχετικά μεγάλη επένδυση. Επίσης, δεν είναι μια «πράσινη» πηγή ενέργειας καθώς παράγει διοξείδιο του άνθρακα όταν καίγεται.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η ανανεώσιμη ενέργεια έγινε πολύ γρήγορα μια δημοφιλής επιλογή για θέρμανση στο σπίτι. Καθώς οι τιμές ενέργειας αυξάνονται και οι διάφορες κυβερνήσεις ασκούν πίεση στις επιχειρήσεις για μείωση των εκπομπών άνθρακα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν πράσινες πηγές ενέργειας. Η ανανεώσιμη ενέργεια περιλαμβάνει συνήθως τη χρήση ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας και λέβητες βιομάζας.

Πλεονεκτήματα
Το βασικό πλεονέκτημα στην ανανεώσιμη ενέργεια είναι πως δεν παράγει άνθρακα και είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον καθώς επίσης είναι μια εντελώς ανεξάρτητη πηγή ενέργειας. Η τιμή δεν υπόκειται στην παγκόσμια ζήτηση.

Μειονεκτήματα
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι περισσότερο αναξιόπιστες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Δεδομένου ότι εξαρτώνται από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα και ότι αυτά είναι απρόβλεπτα, η παραγόμενη ποσότητα ενέργειας είναι εξίσου απρόβλεπτη. Τέλος, το κόστος εγκατάστασης μπορεί να είναι δαπανηρό.

Σε κάθε περίπτωση για φθηνό ρεύμα επιλέξτε το πακέτο της Volton που ταιριάζει στις ανάγκες σας.


Προετοιμασία του σπιτιού για το χειμώνα

Η προετοιμασία του σπιτιού για το χειμώνα ξεκινάει για τους προνοητικούς το φθινόπωρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να υποδεχτείτε προετοιμασμένοι την περίοδο εκείνη του έτους που είναι στενά συνδεδεμένη με ζεστές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι μαζί με τους αγαπημένους σας.

Σωστή συντήρηση του καλοριφέρ
Η σωστή συντήρηση του καυστήρα είναι ίσως η πιο σημαντική εργασία σε σχέση με τη συντήρηση του καλοριφέρ του σπιτιού μας. Επιβάλλεται λοιπόν μια φορά το χρόνο να καλείτε έναν ειδικό για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εργασίες. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η σωστή συντήρηση είναι σημαντικά. Η συντήρηση έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη κατανάλωση, τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, τα λιγότερα έξοδα και πιο αποδοτική θέρμανση γενικώς. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να γίνεται σωστός εξαερισμός στα σώματα για να εξασφαλίσετε εύκολα και γρήγορα τη μέγιστη δυνατή απόδοση τους.

Καθαρισμός καμινάδας και αγορά καυσόξυλων
Εάν χρησιμοποιείτε αρκετά το τζάκι σας, καλό είναι κάθε χρόνο να γίνεται ένας σωστός καθαρισμός από κάποιον ειδικό για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του καθώς και την απόδοσή του. Επιλέξτε τα σωστά ξύλα και σιγουρευτείτε το ότι δεν έχουν κρατήσει υγρασία.

Εργασίες επιδιόρθωσης της μόνωσης του σπιτιού σας
Σε περίπτωση που έχετε εντοπίσει ορισμένα προβλήματα με τη μόνωση του σπιτιού σας, καλό είναι οι απαραίτητες επισκευές να γίνονται στις αρχές του φθινοπώρου καθώς ακόμα επικρατεί ηλιοφάνεια και οι βροχές δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Συνήθως, επιδιόρθωση χρειάζονται οι ταράτσες, οι βεράντες, και τα πλακάκια. Όπου δηλαδή μαζεύεται και η υγρασία.

Τακτοποίηση της αποθήκης
Είναι πολύ σημαντικό η αποθήκη του σπιτιού σας να είναι πλήρως λειτουργική και τακτοποιημένη. Επειδή άλλες είναι οι προτεραιότητες του σπιτιού το καλοκαίρι και άλλες τον χειμώνα, έτσι λοιπόν πρέπει να οργανώσετε την αποθήκη σας έξυπνα. Ό,τι πιστεύετε πως θα χρησιμοποιείτε πιο πολύ το επόμενο διάστημα ή γενικά συχνότερα, μην το θάβετε πίσω από τα υπόλοιπα πράγματα. Αντιθέτως, ό,τι χρησιμοποιείται λιγότερο θα έπρεπε να πηγαίνει και πιο πίσω.

Χειμωνιάτικα ρούχα και τακτοποίηση ντουλάπας
Μια πολύ κουραστική διαδικασία αλλά απαραίτητη και αναπόφευκτη είναι η τακτοποίηση της ντουλάπας μας. Tip: τακτοποιούμε όσο πιο προσεκτικά γίνεται τα ρούχα της προηγούμενης σεζόν ώστε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη την επόμενη φορά. Αδειάστε τις ντουλάπες σας και ξεχωρίστε τα ρούχα σας σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή αυτά που θα κρατήσετε (κλασικά ρούχα που φοράτε όλο τον χρόνο), αυτά που θα αποθηκεύσετε (της προηγούμενης σεζόν) και αυτά που θα δώσετε. Κατηγοριοποιήστε τα ρούχα ανά είδος ή χρωματικά για να έχει η ντουλάπα σας αρμονία και για να είναι τακτοποιημένη. Ο,τι φοράτε περισσότερο προσπαθήστε να το τοποθετείτε στα πιο χαμηλά σημεία της ντουλάπας, ενώ για παράδειγμα τα πιο ογκώδη ρούχα τοποθετήστε τα ψηλά.

Τακτοποίηση εξωτερικών χώρων του σπιτιού
Ο χρόνος που περνάτε το χειμώνα στο μπαλκόνι είναι ελάχιστος σε σχέση με το καλοκαίρι. Λόγω των κακών συνθηκών του χειμώνα όπως αέρας, βροχή κλπ, καλό είναι να σκεπάσετε τα έπιπλα με κάποια πλαστική διαφάνεια ή με κάποιου είδους ύφασμα για να μειώσετε τις φθορές τους. Επίσης, προσπαθήστε να τοποθετήσετε τις περισσότερες γλάστρες σας σε προστατευμένα μέρη της βεράντας τα οποία είναι σκεπασμένα.

Φυσικά, για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι διαλέξτε το πακέτο Volton One για μειωμένο λογαριασμό ρεύματος έως και 45%.