Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζετε

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε για την προστασία των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών. Απόφαση  του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10.

Για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εάν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή αν μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να ακολουθήσουν τα 6 βήματα:

 • Βήμα 1. Με την είσοδό τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά τους , του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων τους).
 • Βήμα 2. Μετά την συναίνεση τους, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους . Επιλέγουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν αίτηση.
 • Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
 • Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχουν εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απα
 • Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό τους έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δουν αν πληρούν τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.
 • Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού τους , και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληρούν τα κριτήρια ή όχι.
 • Βήμα 6. Για να καταστούν δικαιούχοι θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληρούν τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκαν. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Για να ενταχθεί κάποιος στην πρώτη κατηγορία (ΚΟΤ Α), στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης) που έχει εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο - μια διαδικασία που μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από το σπίτι.Οι αιτήσεις γίνονται μετά το τέλος των φορολογικών δηλώσεων.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος.

ΚΟΤ Α'

Η παρεχόμενη έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 75 ευρώ/MWh και υπάρχει απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ).Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα εξής ποσά:

1 άτομο

1,200 ευρώ

Μονογονεϊκή + 1 ανήλικο μέλος
ή 2 ενήλικοι

1,800 ευρώ

Μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

2,100 ευρώ

Μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

ή 3 ενήλικοι

2,400 ευρώ

Μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

2,700 ευρώ

Μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι

ή 4 ενήλικοι

3,000 ευρώ

ΚΟΤ Β'

Η παρεχόμενη έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.

Στη κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι αντίστοιχα εκείνων που ίσχυσαν για το κοινωνικό μέρισμα.

1 άτομο

9,000 ευρώ

Μονογονεϊκή + 1 ανήλικο μέλος
ή 2 ενήλικοι

13,500 ευρώ

Μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

15,750 ευρώ

Μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

ή 3 ενήλικοι

18,000 ευρώ

Μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

24,750 ευρώ

Μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι

ή 4 ενήλικοι

27,000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Για τα νοικοκυριά συμπεριλαμβάνονται και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8,000 ευρώ. Αν στο νοικοκυριό υπάρχουν άτομα με μηχανική υποστήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 15,000 ευρώ. 

Τα κριτήρια κατανάλωσης για να μπορεί ένα νοικοκυριό να τιμολογηθεί βάση των ΚΟΤ Α και Β είναι οι εξής:

1 άτομο

1,400 kWh

Μονογονεϊκή + 1 ανήλικο μέλος
ή 2 ενήλικοι

1,600 kWh

Μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

1,700 kWh

Μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

ή 3 ενήλικοι

1,800 kWh

Μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικο μέλος

1,900 kWh

Μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι

ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι

ή 4 ενήλικοι

2,000 kWh

Για να μεταβείτε στην επίσημη πλατφόρμα για αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, κάντε click εδώ.


Eξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ: Ο οδηγός σας για Ενεργειακή Αναβάθμιση

Από τον Σεπτέμβριο άνοιξε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ». Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό έως και 70% τις δαπάνες των νοικοκυριών εκείνων τα οποία προορίζονται για ενεργειακή αναβάθμιση.

Επιπλέον, όσοι επιλεγούν θα μπορούν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά τη χρήση ιδίων κεφαλαίων ή άτοκο τραπεζικό δάνειο.

 

Ποιά είδη κατοικιών δικαιούνται επιδοτήσεις;

Επιλέξιμες κατοικίες για ενεργειακή αναβάθμιση είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταγεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της «Δ» και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 

Η επιχορήγηση του προγράμματος θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018.

 

Ποιές εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον;

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι τέσσερις. Η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης και τέλος το σύστημα ζεστού νερού χρήσης μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Βασικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι ότι ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το μέγιστο όριο κόστους παρεμβάσεων ανά κατοικία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 25.000 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ).

Τα έργα έχουν διορία δεκατριών μηνών ως προς την ολοκλήρωση τους (με βάση την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής).

 

Ποιός ορίζει τις οικοδομικές εργασίες;

Τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες κάθε κατοικίας για ενεργειακή αναβάθμιση τις ορίζει ενεργειακός επιθεωρητής. Η επιλογή του γίνεται από συστημένο μητρώο. 

Πριν από την υποβολή της αίτησης ο επιθεωρητής θα πρέπει να τις καταγράψει εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν εκ νέου σε ενεργειακό επιθεωρητή. Θα πρέπει να υλοποιηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας, με σκοπό την έκδοση νέου ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). 

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Ποιές είναι οι διαφορές από το προηγούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης;

Οι βασικές διαφορές μεταξύ του νέου και του παλαιού προγράμματος Εξοικονομώ κατ οίκον είναι μεταξύ άλλων ότι:

 • Το ύψος του προϋπολογισμού ανά κατοικία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000€ ( αντί των 15.000€ στο προηγούμενο ) 
 • Υπάρχουν περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης (ήταν 3 στο παλαιό πρόγραμμα) 
 • Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ενεργειακού συμβούλου (δεν υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα) 
 • Η επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια κεφάλαια/Δάνειο) θα δηλώνεται κατα το στάδιο καταχώρησης της αίτησης, πριν την οριστική της υποβολή. 
 • Καταργείται το άνω όριο στην έβδομη εισοδηματική κατηγορία. 
 • Για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος (πρώτος και δεύτερος κύκλος) ανέρχεται σε 778 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψιστης σημασίας για τη χώρα καθώς πάνω από 60.000 κατοικίες κατά την περίοδο 2007-2013 έχουν περάσει από ενεργειακή αναβάθμιση. 

Για περαιτέρω πληροφορίες όσων αφορά το πρόγραμμα, κάντε click εδώ.


Η Volton στην έκθεση Πελοπόννησος Expo 2019!

Η Volton στην έκθεση Πελοπόννησος Expo 2019!

Από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου 2019, η Volton θα βρίσκεται στην έκθεση Πελοπόννησος Expo που θα διεξαχθεί στη ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης.

Με κύριο στόχο την προβολή της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και φυσικά των δράσεων των επιχειρήσεων, τα εμπορικά επιμελητήρια Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας ενώνουν και φέτος τις δυνάμεις τους για την έκθεση που καθιερώνεται ως έκθεση σταθμός τόσο για την Πελοπόννησο όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να αναπτύξουν εμπορικές επαφές που θα ωφελήσουν την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η Volton έχοντας έντονη παρουσία στα επιχειρηματικά δρώμενα της περιοχής, όχι μόνο θα βρίσκεται με το δικό της περίπτερο στην έκθεση αλλά και θα προσφέρει αποκλειστικά στους επισκέπτες της έκθεσης την ευκαιρία να εξασφαλίσουν έκπτωση 30€ στον πρώτο λογαριασμό τους εφόσον εκκινήσουν τη διαδικασία αλλαγής παρόχου από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας που θα παρευρίσκεται στην Πελοπόννησος Expo.

Επιπρόσθετα, όλοι οι επισκέπτες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία αλλαγής παρόχου, θα μπουν αυτόματα στη κλήρωση για μία δωροεπιταγή αξίας 300€ για την εταιρεία Αρκαδική Έπιπλα Κουζίνας!

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σειρά ενημερωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συνέδρια για τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, εκδηλώσεις για τον καφέ και τα cocktails με βάση το κρασί, γαστρονομικό φεστιβάλ πελοποννησιακών γεύσεων και παράλληλα events από τους εκθέτες. Την Πέμπτη, οι επισκέπτες που θα βρεθούν στο περίπτερο της Volton, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Σας προσκαλούμε όλους να γνωρίσετε από κοντά την επιχειρηματική κοινότητα της Πελοποννήσου, να ενημερωθείτε και ασφαλώς να περάσετε όμορφα στην αρκαδική πρωτεύουσα!

Ώρες λειτουργίας
Καθημερινές: 16.00 – 21.00 και το Σαββατοκύριακο: 10.00 – 21.00.

Δωρεάν μετακίνηση
Το ΚΤΕΛ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας εξασφάλισε δωρεάν μετακίνηση για τους επισκέπτες από Τρίπολη. Από την Πλατεία Κολοκοτρώνη, κάθε και μισή της ώρας (π.χ 16:30, 17:30) και η ώρα αναχώρησης από το κτίριο ΓΕΑ κάθε μία ώρα (π.χ 17:00)


Κουφώματα Αλουμινίου Ή Συνθετικά (PVC); 10 Διαφορές

 Κουφώματα Αλουμινίου Ή Συνθετικά (PVC); 10 Διαφορές

Τα κουφώματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή απόδοση του σπιτιού και η επιλογή των σωστών κουφωμάτων θα συντελέσει στη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος όλο το χρόνο. Ένα ποιοτικό κούφωμα οφείλει να κρατάει το σπίτι ζεστό το χειμώνα και κρύο το καλοκαίρι.

Κουφώματα αλουμινίου ή κουφώματα PVC λοιπόν; Αυτή είναι η ερώτηση στα στόματα όσων συνήθως κάνουν μια ανακαίνιση και δεν ξέρουν τι από τα δύο να διαλέξουν. Παραδοσιακά στην Ελλάδα προτιμάμε τα κουφώματα αλουμινίου. Είναι όμως η σωστή επιλογή;

Σύγκριση 10 Διαφορές των κουφωμάτων Αλουμινίου και PVC

 1. Διάρκεια ζωής

Τα παράθυρα και οι πόρτες αλουμινίου έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα αντίστοιχα PVC. Η διάρκεια ζωής τους είναι περίπου τα 60 χρόνια, ενώ η διάρκεια ζωής των θυρών και των παραθύρων από PVC κυμαίνεται από είκοσι πέντε έως τριάντα χρόνια. Και οι δύο τύποι κουφωμάτων είναι ανθεκτικοί, αλλά τα κουφώματα αλουμινίου είναι περισσότερο ανθεκτικά στο χρόνο. 

 1. Κόστος

Ένας σημαντικός παράγοντας που αφορά το σπίτι σας είναι το κόστος. Στην περίπτωση των κουφωμάτων, τα παράθυρα και οι πόρτες αλουμινίου σε σχέση με τα συνθετικά. Έτσι, τα παράθυρα και οι πόρτες από PVC έχουν μεγαλύτερη οικονομική απόδοση. Εάν για εσάς ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο οικονομικός, τότε μπορείτε να επιλέξετε τα συνθετικά κουφώματα. Το χαμηλότερο κόστος τους δεν σημαίνει πως είναι ποιοτικά κατώτερα ή ότι θα έχετε λιγότερες επιλογές.

 1. Οικολογία

Ποια κουφώματα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, τα αλουμινένια ή τα συνθετικά; Οι πόρτες και τα παράθυρα από αλουμίνιο είναι φιλικά προς το περιβάλλον και είναι εύκολα ανακυκλώσιμα. Οι πόρτες και τα παράθυρα από PVC, όντα από συνθετικό πλαστικό, είναι λιγότερο φιλικά για το περιβάλλον. Το αλουμίνιο είναι ξεκάθαρος νικητής στη μάχη για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

 1. Ανθεκτικότητα

Η ανθεκτικότητα είναι μία από τις κύριες ανησυχίες που μπορεί να έχετε κατά την επιλογή σας θυρών ή παραθύρων. Τα κουφώματα αλουμινίου και PVC είναι εξίσου ανθεκτικά, με τα δεύτερα να έχουν μικρότερη αντοχή στο χρόνο αλλά να έχουν και μεγαλύτερο κόστος.

 1. Σχεδιασμός

Θα έχετε μεγαλύτερη ποικιλία και ελευθερία επιλογών εάν προτιμήσετε κουφώματα αλουμινίου ή PVC; Η ποικιλία χρωμάτων και στυλ που διατίθενται τόσο στα παράθυρα και στις πόρτες από αλουμίνιο όσο και PVC είναι η ίδια. Στην αγορά θα βρείτε τον ίδιο αριθμό σχεδίων και χρωμάτων ανεξαρτήτως υλικού.

Πηγή

 

 1. Ενεργειακή απόδοση

Η μόνωση των παραθύρων και των θυρών από PVC είναι πολύ υψηλή και αποτελεί καλύτερη επιλογή σε αυτήν την περίπτωση.

 1. Ηχομόνωση

Το πολυβινυλοχλωρίδιο, δηλαδή το PVC, είναι περισσότερο ηχομονωτικό σαν υλικό σε σχέση με το αλουμίνιο. Εάν σας ενδιαφέρει περισσότερο η ησυχία στο εσωτερικό του σπιτιού ή εάν μένετε σε θορυβώδη δρόμο ή περιοχή, προτιμήστε τα συνθετικά κουφώματα. Τα παράθυρα και οι πόρτες αλουμινίου δεν μπορούν να προσφέρουν τα επίπεδα ηχομόνωσης που μπορούν να προσφέρουν τα συνθετικά.

 1. Πλαίσιο / Προφίλ

Τα πλαίσια στις αλουμινένιες πόρτες και παράθυρα είναι σχετικά πιο ανθεκτικά από τα αντίστοιχα PVC. Έτσι, συνηθίζεται η συνολική εμφάνιση των αλουμινένιων θυρών να είναι περισσότερο κομψή και φανταχτερή.

 1. Σκουριές

Τα παράθυρα και οι πόρτες από PVC είναι ανθεκτικά στη σκουριά και μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε τύπο κλίματος. Αντιθέτως, τα παράθυρα και οι πόρτες από αλουμίνιο είναι επιρρεπή στη σκουριά σε βάθος χρόνου.

 1. Συντήρηση

Τα κουφώματα από PVC απαιτούν λιγότερη συντήρηση μετά την τοποθέτησή τους, ενώ οι πόρτες και τα παράθυρα αλουμινίου απαιτούν συντήρηση. Το κόστος συντήρησης και των δύο υλικών κουφωμάτων είναι στην πραγματικότητα αμελητέο. 

Συνολικά, τόσο το αλουμίνιο όσο και το PVC είναι εξαιρετικές επιλογές για τα παράθυρα και τις πόρτες σας. Εσείς επιλέξτε αυτό που ταιριάζει και ικανοποιεί τις μοναδικές απαιτήσεις και ανάγκες σας.


Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ;

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ;

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ;

Τι είναι η φωτοβολταϊκή ενέργεια;

Για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη φωτοβολταϊκή ενέργεια πρώτα.

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο παρατηρήθηκε αρχικά από τον Γάλλο φυσικό Edmond Becquerel το 1839, ο οποίος διαπίστωσε ότι ορισμένα υλικά παράγουν μικρές ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος όταν εκτίθενται στο φως.

Το 1905, ο Albert Einstein περιγράφει τη φύση του φωτός και το φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα πάνω στο οποίο βασίζεται η φωτοβολταϊκή τεχνολογία, για το οποίο αργότερα κέρδισε βραβείο Νόμπελ στη Φυσική.

Η πρώτη φωτοβολταϊκή μονάδα κατασκευάστηκε από την Bell Laboratories το 1954, ωστόσο τη δεκαετία του ‘70 η φωτοβολταϊκή τεχνολογία κέρδισε την αναγνώριση ως πηγή ενέργειας για μη διαστημικές εφαρμογές.

Η φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι η μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρισμό. Ορισμένα υλικά παρουσιάζουν μια ιδιότητα, γνωστή ως φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, κατά το οποίο απορροφούν φωτόνια φωτός και απελευθερώνουν ηλεκτρόνια.

Όταν αυτά τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συλλαμβάνονται, προκύπτει ένα ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρισμός.

Τι είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ και πώς λειτουργούν;

Ένα συμβατικό ηλιακό πάνελ αποτελείται από ένα στρώμα κυψελών πυριτίου, ένα μεταλλικό πλαίσιο, ένα γυάλινο περίβλημα και διάφορες καλωδιώσεις που επιτρέπουν τη ροή ρεύματος από τα κύτταρα πυριτίου.

Το πυρίτιο, που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία μικροηλεκτρονικής, είναι μη μεταλλικό με αγώγιμες ιδιότητες, που του επιτρέπουν να απορροφά και να μετατρέπει το φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια. Όταν το φως αλληλεπιδρά με μια κυψέλη πυριτίου, προκαλεί την ενεργοποίηση των ηλεκτρονίων, τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν μια ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό είναι γνωστό ως «φωτοβολταϊκό φαινόμενο» και περιγράφει τη γενική λειτουργικότητα της τεχνολογίας των ηλιακών συλλεκτών.

 

Η διαδικασία της λειτουργίας όπως περιγράφεται παραπάνω, έχει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Το ηλιακό φωτοβολταϊκό στοιχείο πυριτίου απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία.
 2. Όταν οι ακτίνες του ήλιου αλληλεπιδρούν με τα κύτταρο πυριτίου, τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να κινούνται.
 3. Τα κινούμενα ηλεκτρόνια δημιουργούν μια ροή ηλεκτρικού ρεύματος, που συλλαμβάνεται από κόμβους και καλωδίωση στον πίνακα.
 4. Τα καλώδια τροφοδοτούν αυτό το ρεύμα συνεχούς ρεύματος (DC) σε έναν ηλιακό μετατροπέα που πρέπει να μετατραπεί σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).

Φωτοβολταϊκή μονάδα

Φωτοβολταϊκή μονάδα ονομάζεται ένας αριθμός ηλιακών κυψελών που συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους και συναρμολογούνται σε μια δομή ή πλαίσιο στήριξης. Οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε μια ορισμένη τάση.

Το παραγόμενο ρεύμα εξαρτάται άμεσα από το πόσο φως χτυπά το δομοστοιχείο, γνωστό και ως δομομονάδα. Πολλαπλές μονάδες μπορούν να συνδεθούν μαζί για να σχηματίσουν μια συστοιχία.

Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια μιας μονάδας ή συστοιχίας, τόσο περισσότερος ηλεκτρισμός θα παραχθεί. Οι φωτοβολταϊκές μονάδες και οι συστοιχίες παράγουν ηλεκτρισμό συνεχούς ρεύματος. Μπορούν να συνδεθούν σε σειριακές και παράλληλες ηλεκτρικές διατάξεις για να παράγουν οποιοδήποτε απαιτούμενο συνδυασμό τάσης και ρεύματος.

Επιπλέον μέρη φωτοβολταϊκού πάνελ

Εκτός από τα ηλιακά κύτταρα πυριτίου, ένα τυπικό φωτοβολταϊκό πάνελ περιλαμβάνει γυάλινο περίβλημα που προσφέρει αντοχή και προστασία για τα φωτοκύτταρα πυριτίου. Κάτω από το εξωτερικό γυαλί, ο πίνακας διαθέτει ένα στρώμα για μόνωση και ένα προστατευτικό φύλλο, το οποίο προστατεύει από τη διαρροή θερμότητας και την υγρασία μέσα στο πλαίσιο.

Η μόνωση είναι σημαντική επειδή η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε μείωση της απόδοσης, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη απόδοση του ηλιακού πίνακα.

Οι ηλιακοί συλλέκτες έχουν αντανακλαστική επίστρωση που αυξάνει την απορρόφηση του ηλιακού φωτός και επιτρέπει στα κύτταρα πυριτίου να λαμβάνουν τη μέγιστη έκθεση στον ήλιο. Τα ηλιακά κύτταρα πυριτίου κατασκευάζονται γενικά σε δύο κυτταρικούς σχηματισμούς: μονοκρυσταλλικούς ή πολυκρυσταλλικούς. Τα μονοκρυσταλλικά κύτταρα αποτελούνται από ένα μονό πυρίτιο κρύσταλλο, ενώ τα πολυκρυσταλλικά κύτταρα αποτελούνται από θραύσματα πυριτίου.


Πώς η πυρηνική ενέργεια γίνεται ηλεκτρισμός;

Πώς η πυρηνική ενέργεια γίνεται ηλεκτρισμός;

Η πυρηνική ενέργεια, μια από τις πρόσφατες μορφές ενέργειας που τιθάσευσε ο άνθρωπος, έχει πολλούς οπαδούς αλλά και πολλούς εχθρούς.

Αυτήν τη στιγμή λειτουργούν πυρηνικά εργοστάσια σε 31 χώρες στον κόσμο και αριθμούν συνολικά 451 εν ενεργεία πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η χώρα με τους περισσότερους αντιδραστήρες είναι οι ΗΠΑ με 99, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με 58, η Ιαπωνία με 42, η Κίνα με 39 και η Ρωσία με 35.

 

Το ουράνιο

Η “καύσιμη ύλη” της πυρηνικής ενέργειας είναι το ουράνιο. Το ουράνιο είναι ένα χημικό στοιχείο το οποίο είναι βαρύ, τοξικό και ραδιενεργό. Σε μη ελεγχόμενη διάσπαση, απελευθερώνει πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας και είναι το στοιχείο που είναι υπεύθυνο για την ατομική βόμβα.

Εξορύσσεται ως μετάλλευμα σε μεγάλες ποσότητες κυρίως από τον Καναδά, την Αυστραλία και το Καζακστάν. Οι τρεις αυτές χώρες είναι υπεύθυνες για περισσότερες από τις μισές πηγές του μεταλλεύματος στον κόσμο.

Μετάλλευμα ουρανίου

 

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας

Οι σταθμοί των πυρηνικών αντιδραστήρων λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τους υπόλοιπους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι πυρηνικοί σταθμοί δεν χρησιμοποιούν άνθρακα ή αέριο για τη δημιουργία θερμότητας, αλλά αντιδράσεις πυρηνικής σχάσης. Η θερμότητα από τις πυρηνικές αντιδράσεις μετατρέπει το νερό σε ατμό, το οποίο οδηγεί σε τουρμπίνες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Μέσα σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, ράβδοι ουρανίου είναι τοποθετημένοι σε δέσμες και βυθίζονται σε μια γιγαντιαία δεξαμενή νερού υπό πίεση. Ολόκληρος ο αντιδραστήρας βρίσκεται μέσα σε μία πολύ ανθεκτική κατασκευή από σκυρόδεμα, η οποία εμποδίζει τη διαφυγή της ακτινοβολίας στο περιβάλλον.

Ο πυρήνας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα

Όταν ο αντιδραστήρας λειτουργεί, τα σωματίδια υψηλής ταχύτητας, που ονομάζονται νετρόνια, χτυπάνε τα άτομα ουρανίου και τα χωρίζουν. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως πυρηνική σχάση. Μέσω αυτής της διαδικασία απελευθερώνεται πολλή ενέργεια και περισσότερα νετρόνια, τα οποία συνεχίζουν να διασπούν άλλα άτομα ουρανίου, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση. Η ενέργεια αυτή θερμαίνει το νερό, το οποίο διοχετεύεται σε μια γεννήτρια ατμού.

Από την πυρηνική σχάση στον ηλεκτρισμό / Πηγή: noesis.edu.gr

Ο ατμός αυτός κινεί τον στρόβιλο (δυναμό) και το οποίο μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ηλεκτρική.

 

Πυρηνικά απόβλητα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πυρηνική βιομηχανία είναι ότι με δημιουργία πυρηνικής ενέργειας παράγονται πυρηνικά απόβλητα. Τα απόβλητα αυτά μπορούν να παραμείνουν ραδιενεργά, άρα και επικίνδυνα, για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια από τη δημιουργία τους.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων αποτελούν περιπτώσεις πυρηνικών καυσίμων, συστατικά αντιδραστήρα και ουράνιο. Υπάρχουν επίσης και τα απόβλητα υψηλού κινδύνου, τα οποία ονομάζονται έτσι επειδή είναι πολύ θανατηφόρα, ακόμα και εάν κάποιος κάτσει κοντά τους έστω και για λίγες ημέρες. Αυτός ο τύπος αποβλήτων αντιπροσωπεύει ένα μικρό μόνο μερίδιο. Για παράδειγμα, στη Βρετανία μόλις το 0,3% του συνολικού όγκου των πυρηνικών αποβλήτων της χώρας είναι υψηλού κινδύνου.

Σήμερα, τα υψηλού επιπέδου απορρίμματα αντιμετωπίζονται με ψύξη σε νερό για αρκετά χρόνια και στη συνέχεια αναμιγνύονται με τετηγμένο γυαλί, και χύνονται σε χαλύβδινα δοχεία. Αυτά τα δοχεία αποθηκεύονται τελικά σε ένα δοχείο επενδυμένο με σκυρόδεμα.

Αυτό όμως το μέτρο είναι προσωρινό. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί να βρουν έναν τρόπο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων που θα προσφέρει ασφάλεια για χιλιάδες χρόνια. Ορισμένες χώρες, όπως η Αμερική και η Φινλανδία, σκοπεύουν να αποθηκεύσουν πυρηνικά απόβλητα σε βαθιά υπόγεια-αποθήκες. Για να είναι ασφαλής η συγκεκριμένη μέθοδος, θα πρέπει οι επιστήμονες να είναι σίγουροι ότι το υλικό δεν θα μπορεί να διαρρεύσει και να μολύνει υπόγεια νερά, ή να ανέβει στην επιφάνεια.

Λόγω των πυρηνικών αποβλήτων, ασκείται μέχρι και σήμερα έντονη κριτική στην πυρηνική ενέργεια. Ορισμένες ομάδες αντιτίθενται στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επειδή υπάρχει ο φόβος δημιουργίας ατυχήματος με καταστρεπτικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Στα θετικά, οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής δεν απελευθερώνουν αέρια θερμοκηπίου, που αναγκάζουν τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και φυσικού αερίου να συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

 

Το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας

Όλα δείχνουν πως η πυρηνική ενέργεια θα είναι μαζί μας για πολύ καιρό ακόμα. Λόγω της δυνατότητάς της για συνεχή και αξιόπιστη παραγωγή σε ηλεκτρισμό, θεωρείται σε πολλά επίπεδα καλύτερη εναλλακτική από την ηλιακή ή την αιολική ενέργεια.

Επίσης, εάν λάβουμε υπόψιν πως αυτήν τη στιγμή επενδύονται δισσεκατομύρια σε αυτήν, φαίνεται πως η πυρηνική ενέργεια θα είναι ένα σημαντικό μέσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σήμερα και στο μέλλον.


Τι είναι το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και από τι προκαλείται;

Τι είναι το φαινόμενο του Θερμοκηπίου και από τι προκαλείται;

Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπάρχει από μόνο του στη φύση, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν μια σαφή εικόνα: Η αλλαγή του κλίματος συμβαίνει και  προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή από όλους εμάς. Οι συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου ενδέχεται να είναι σοβαρές και επιβλαβείς στις επόμενες δεκαετίες. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από αυτοκίνητα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες τεχνητές πηγές αποτελούν την κύρια αιτία.

Αυτές οι εκπομπές περιλαμβάνουν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) – το κύριο αέριο του θερμοκηπίου – το οποίο έχει φτάσει στο επίπεδο συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρά μας που η Γη δεν έχει δει για περισσότερο από 400.000 χρόνια. Αυτά τα αέρια θερμοκηπίου δρουν σαν μια κουβέρτα, παγιδεύοντας τη ζεστασιά του ήλιου κοντά στην επιφάνεια της γης, επηρεάζοντας το κλίμα του πλανήτη.

Πώς ακριβώς όμως δημιουργείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

 

Πώς δημιουργείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου / Πηγή

Η ηλιακή ενέργεια περνάει μέσα από την ατμόσφαιρα  θερμαίνοντας την. Τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, δρουν σαν μια κουβέρτα, παγιδεύοντας θερμότητα κοντά στην επιφάνεια της γης, αυξάνοντας τη θερμοκρασία. 

Αυτή είναι μια φυσική διαδικασία που θερμαίνει τον πλανήτη.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες όμως αυξάνουν την ποσότητα των αερίων θερμοκηπίου και παγιδεύουν περισσότερη θερμότητα. Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και τα αέρια του θερμοκηπίου παραμένουν στην ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλο που τα φυτά και οι ωκεανοί απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, το σύνολο αυτού του άνθρακα που απελευθερώνουν οι άνθρωποι έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι διαχειρίσιμο με φυσικά μέσα.

Ποια είναι τα αέρια του θερμοκηπίου;

Οι τρεις συνηθέστεροι τύποι αερίων θερμοκηπίου είναι:

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Το διοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται στην ατμόσφαιρα μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας), στερεών αποβλήτων, δέντρων και προϊόντων ξυλείας, καθώς και ως αποτέλεσμα άλλων χημικών αντιδράσεων, όπως είναι η παραγωγή τσιμέντου. Το διοξείδιο του άνθρακα απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα και αποθηκεύεται όταν απορροφάται από τα φυτά ως τμήμα του κύκλου του βιολογικού άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το 82% των εκπομπών θερμοκηπίου τις ΗΠΑ.

Μεθάνιο (CH4): Το μεθάνιο εκπέμπεται κατά την παραγωγή και τη μεταφορά άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Οι εκπομπές μεθανίου προέρχονται επίσης από ζώα και άλλες γεωργικές δραστηριότητες, και από τη διάσπαση οργανικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το μεθάνιο αποτελεί το 10% των εκπομπών θερμοκηπίου των ΗΠΑ.

Νιτρικό οξείδιο (N2O): Το οξείδιο του αζώτου εκπέμπεται κατά τη διάρκεια γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και κατά την καύση ορυκτών καυσίμων και στερεών αποβλήτων. Αποτελεί το 5% των εκπομπών θερμοκηπίου των ΗΠΑ.

 

Από πού προέρχονται τα αέρια του θερμοκηπίου;

Μέχρι πριν από περίπου 150 χρόνια, η ανθρωπότητα δεν παρήγαγε πολλά αέρια θερμοκηπίου. Αυτό άλλαξε από τη βιομηχανική επανάσταση, όταν δηλαδή δάση κόπηκαν για να γίνουν πόλεις και φάρμες, ενώ παράλληλα άνθισαν οι εφευρέσεις και βιομηχανικές καινοτομίες, όπως η ευρεία χρήση ηλεκτρισμού και αυτοκινήτων.

Αυτές οι εφευρέσεις και οι καινοτομίες απαιτούν ενέργεια. Η καύση ορυκτών καυσίμων – άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου – έχει καταστεί σημαντική πηγή αυτής της ενέργειας. Όμως, η καύση ορυκτών καυσίμων απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Πηγή

Σύμφωνα με τον οργανισμό των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για θέματα ατμόσφαιρας και υδάτων, κάθε μία από τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες ήταν θερμότερη από την προηγούμενη. 

Οι αυξανόμενες παγκόσμιες θερμοκρασίες απειλούν την ανθρώπινη υγεία, αυξάνουν τον κίνδυνο ορισμένων ακραίων καιρικών συνθηκών και βλάπτουν τα οικοσυστήματα του πλανήτη. 

Καθώς οι θερμοί και πολικοί πάγοι των ωκεανών λιώνουν, το επίπεδο της θάλασσας ανεβαίνει, θέτοντας σε κίνδυνο πολλές παράκτιες περιοχές. Αυτές οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές σήμερα, ενώ το αντίκτυπο που έχουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως φτωχοί, ηλικιωμένοι κάτοικοι που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες είναι ακόμη μεγαλύτερο 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν:

Καύσωνες. Ο καύσωνας είναι ο πολύ ζεστός καιρός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθώς η Γη θερμαίνεται, όλο και περισσότερες περιοχές θα κινδυνεύουν από θερμότερα και συχνότερα ακραία κύματα καύσωνα. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της ακραίας θερμοκρασίας.

Καταιγίδες. Οι έντονες βροχοπτώσεις συμβαίνουν όλο και πιο συχνά σε περισσότερα μέρη του κόσμου. Εκτός από τις πλημμύρες, οι βροχοπτώσεις αυξάνουν επίσης και τον κίνδυνο κατολισθήσεων. Όταν οι βροχοπτώσεις συμβαίνουν πάνω από ένα όριο, το έδαφος μουσκεύει σε τέτοιο βαθμό που οι πλαγιές μπορούν να χάσουν τη σταθερότητά τους, προκαλώντας κατολίσθηση.

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΝΑΣΑ για την κλιματική αλλαγή, ο ρυθμός αύξησης της στάθμης της θάλασσας έχει αυξηθεί από περίπου 2,5 χιλιοστά ετησίως τη δεκαετία του 1990 σε 3,4 χιλιοστά το χρόνο σήμερα. Δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του συνολικού πληθυσμού της γης ζει σε παραθαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, η συνεχόμενη αύξηση της στάθμης της θάλασσας είναι ανησυχητική.

Απειλή για τα ζώα. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλά φυτά και ζώα μεταναστεύουν σε υψηλότερα υψόμετρα ή μακριά από τον ισημερινό. Ορισμένα ζώα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και προσαρμογής σε νέες περιοχές.

Οξίνιση του ωκεανού. Το αυξανόμενο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα απορροφάται από τους ωκεανούς, καθιστώντας τους πιο όξινους. Η οξίνιση των ωκεανών αλλάζει την ισορροπία του pH τους και αυτό κάνει δύσκολη την επιβίωση κοραλλιών και μικροοργανισμών που σχηματίζουν τα διάφορα κοχύλια. Η μείωση τέτοιων οργανισμών μπορεί να αναστατώσει ολόκληρα τμήματα του υδάτινου οικοσυστήματος.

Πυρκαγιές. Τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των μεγάλων πυρκαγιών και η διάρκεια της εποχής πυρκαγιών αυξάνεται. Οι πυρκαγιές αυτές είναι συχνά τόσο ανεξέλεγκτες που μπορούν να καταστρέψουν από δάση μέχρι κατοικημένες περιοχές.

Ξηρασία. Η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου αυξάνει  τον κίνδυνο ξηρασίας σε πολλές περιοχές. Υψηλότερες θερμοκρασίες σημαίνουν και μεγαλύτερη εξάτμιση του νερού, μειώνοντας  το συνολικό απόθεμά τους.


Οι τάσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2019)

Οι τάσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2019)

Από το ξεκίνημα της βιομηχανικής επανάστασης, η ανθρωπότητα ξεκίνησε την αντικατάσταση της ξυλείας με τα ορυκτά καύσιμα.

Από τότε, οι ενεργειακές μας ανάγκες καλύπτονται από τα ορυκτά καύσιμα. Χάριν στον άνθρακα, το πετρέλαιο, και το φυσικό αέριο μπορούμε να έχουμε φως και ζέστη στο σπίτι μας όλο το 24ωρο.

Τα ορυκτά καύσιμα είναι επίσης και αυτά που τροφοδοτούν όλα τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα να λειτουργούν για την ύπαρξη και την πρόοδο του πολιτισμού μας. Με τη μεγάλη επιτάχυνση της ανθρώπινης ανάπτυξης όμως, φάνηκε ότι η αποκλειστική χρήση αυτού του τύπου ενέργειας δεν είναι κάτι βιώσιμο.

Οι παγκόσμιες προμήθειες σε ορυκτά καύσιμα όλο και λιγοστεύουν, ενώ το αντίκτυπό τους στην ατμόσφαιρα της γης είναι επιζήμιο.

Έτσι, η ανθρωπότητα έχει ξεκινήσει μία αναζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για ένα βιώσιμο μέλλον, για τη Γη και τον άνθρωπο.

Σήμερα ο ανθρώπινος πολιτισμός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Για την ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένα καλύτερο αύριο, πρέπει να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις από τους ανθρώπους και τις κυβερνήσεις τους.

Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας

Όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεκίνησαν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή ενέργειας, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το πόσο μπορούμε να τις εμπιστευτούμε.

Η απουσία χάραξης κοινής πολιτικής από τις κυβερνήσεις συνοδεύτηκε έντονα από την τεχνολογική ανεπάρκεια.

Παρόλα αυτά, οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν και με αργούς ρυθμούς, έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει, και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας είναι πλέον μια βαριά βιομηχανία από μόνη της.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Πλέον, το ένα πέμπτο του παγκοσμίου ηλεκτρισμού παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το 2016, υπήρχαν 160GW εγκαταστάσεων καθαρής ενέργειας παγκοσμίως. Σε σχέση με το 2015 η αύξηση αυτή είναι μόλις 10%, αλλά στο ίδιο διάστημα, το κόστος για την παραγωγή αυτής της ενέργειας μειώθηκε κατά 25%.

Πηγή: ΔOE

Η Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή που έγινε στο Παρίσι το 2015 έφερε στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

Ορισμένες χώρες έθεσαν από τότε στόχους για τις ενεργειακές τους εγκαταστάσεις για τα επόμενα 15 χρόνια. Αναδυόμενες οικονομίες όπως αυτές της Κίνα και της Ινδίας, έχοντας επίγνωση των υπερβολικών επιπέδων ρύπανσης σε πολλές από τις βασικές πόλεις τους, είναι κάποιες από αυτές τις χώρες.

Οι ΗΠΑ, μετά την εκλογή του προέδρου Τραμπ, αποσύρθηκαν από το Σύμφωνο. Παρόλα αυτά, 16 Πολιτείες και το Πουέρτο Ρίκο έχουν λάβει μέρος στο Σύμφωνο για το κλίμα και την ενέργεια.

 

Πηγή: ΔOE

Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων επίσης αυξάνεται ταχύρρυθμα, με την Κίνα να πρωτοπορεί, και τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές να ακολουθούν.

Χώρες όπως η Ινδία έχουν ήδη στοχεύσει στην πλήρη ηλεκτροδότηση του στόλου οχημάτων της μέχρι το 2030.

Σημαντικός παράγοντας για τη μεγαλύτερη χρήση των οχημάτων που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια είναι η συνολική πτώση του κόστους των μπαταριών.

Αυτή η πτώση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εύρεση περισσότερων λύσεων ενεργειακής σταθερότητας, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών συστημάτων αιολικής και ηλιακής ενέργειας, διαχείριση του δικτύου, και εναλλακτικών μορφών αποθήκευσης ενέργειας, όπως είναι η αντλία υδροδότησης ή το δίκτυο αερίου.

Όμως, παρά τις θετικές προβλέψεις και τους στόχους που έχουν τεθεί, η ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη.

Λόγω της ασταθούς φύσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απαιτείται έξυπνη διαχείριση του δικτύου σε μεγάλες κλίμακες.

Η ανάγκη για δημιουργία σταθερότερων μορφών ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ωστόσο, μόλις αναπτυχθούν βιώσιμες λύσεις αποθήκευσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξισορρόπηση του ανανεώσιμου φορτίου.

Είναι επίσης σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ανάγκη αλλαγής της ζήτησης φορτίου. Τόσο η αιολική όσο και η ηλιακή ενέργεια δεν αποτελούν σταθερές μορφές ενέργειας, οπότε η τιμολόγησή τους θα πρέπει να συμβαδίζει με τη διαθεσιμότητά τους.

Πηγή: ΔOE

Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με ανοδική τάση. Ενώ η ανάπτυξη είναι σχεδόν δεδομένη, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος γίνεται με τον σωστό τρόπο. Οι προτεραιότητες και αποφάσεις του σήμερα είναι αυτές που θα καθορίσουν τις κοινωνίες του αύριο.

Πηγή: World Economic Forum


Ιστορία του Ηλεκτρισμού: Η ζωή πριν το ηλεκτρικό ρεύμα

Ιστορία του Ηλεκτρισμού: Η ζωή πριν το ηλεκτρικό ρεύμα

Πολλά πράγματα στην καθημερινή μας ζωή τα θεωρούμε δεδομένα.

Το ηλεκτρικό ρεύμα και ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι ένα από αυτά. Από τη διατήρηση φαγητών μέσα στο ψυγεία μέχρι τη δυνατότητα να οδηγούμε νύχτα, η παρουσία του ηλεκτρισμού επηρεάζει άμεσα τις ζωές μας.

Άρα πώς θα ήταν η καθημερινότητά μας χωρίς ρεύμα;

Πριν το ηλεκτρικό ρεύμα

Η ανθρωπότητα πριν την ηλεκτρική ενέργεια ήταν αρκετά διαφορετική.

Η απουσία ρεύματος σήμαινε περισσότερο χρόνο αφιερωμένο σε χειρωνακτικές εργασίες και αγγαρείες. Το πλύσιμο των ρούχων γινόταν στο χέρι, η διατήρηση των φαγητών ήταν δύσκολη, ενώ το κρύο το χειμώνα και η ζέστη το καλοκαίρι μέσα στο σπίτι ήταν ανυπόφορα.

Ο φωτισμός πριν το ηλεκτρικό ρεύμα

Λάμπες πετρελαίου, λάμπες λαδιού, κεριά, τζάκια και λάμπες υγραερίου ήταν μερικές από τις μεθόδους που κάποιος μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να δει στο σκοτάδι.

Εάν έτρωγες, διάβαζες ή ήθελες να κάνεις οτιδήποτε μετά τη δύση του ηλίου εκτός από το να κοιμάσαι, θα έπρεπε να έχεις προνοήσει να έχεις μαζί σου μια τεχνητή πηγή φωτισμού.

Η αποθήκευση τροφίμων πριν το ηλεκτρικό ρεύμα

Πριν τις καταψύξεις, που φυσικά χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα, οι άνθρωποι είχαν άλλους τρόπους να διατηρούν το φαγητό τους για να μην χαλάει.

To δωμάτιο του σπιτιού το οποίο έβλεπε λιγότερο ο ήλιος και ήταν πιο ψυχρό, ήταν αυτό το οποίο θα φιλοξενούσε τα διάφορα κρέατα και τρόφιμα.

Επιπλέον, υπήρχαν και τα λεγόμενα ‘’κιβώτια κρέατος’’, στα οποία έμπαινε μέσα το κρέας για να προφυλάσσεται από τις μύγες και τα έντομα.

Κιβώτιο κρέατος

Για την παράταση της διάρκειας ζωής των τροφίμων, οι άνθρωποι συνήθιζαν επίσης να τα αλατίζουν, να τα καπνίζουν ή να τα αποξηραίνουν.

Το μαγείρεμα πριν το ηλεκτρικό ρεύμα

Στις μέρες μας, ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού στον βραστήρα αρκεί για να βράσει το νερό μας σε 2 λεπτά. Χωρίς τη δύναμη του ηλεκτρισμού, το μαγείρεμα γινόταν πάνω από μία εστία φωτιάς.

Οι φωτιές με καύσιμη ύλη τα ξύλα και σόμπες αποτελούσαν τις μοναδικές πηγές θερμότητας για το μαγείρεμα του φαγητού.

Δεν υπήρχαν επίσης και οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά για το μαγείρεμα: χωρίς το μίξερ, το μπλέντερ και τις υπόλοιπες συσκευές, ολόκληρη η προετοιμασία του φαγητού γινόταν χειροκίνητα. Λόγω της έλλειψης αυτών, οι μαγειρικές συνταγές ήταν επίσης αρκετά διαφορετικές.

Η θέρμανση πριν το ηλεκτρικό ρεύμα

Η τεχνολογία που έχει κατά καιρούς η ανθρωπότητα στα χέρια της αλλάζει αλλά ο ίδιος ο καιρός όχι. Έτσι, ο χειμώνας ήταν το ίδιο κρύος με σήμερα, αλλά δεν υπήρχε το κλιματιστικό ή το αερόθερμο για να ζεστάνουν το χώρο.

Εκτός από να ντυθείς ακόμη πιο χοντρά ή να ανάψεις το τζάκι, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές για θέρμανση. Μια εστία φωτιάς, εκτός από μία εστία μαγειρέματος, χρησίμευε και ως πηγή θέρμανσης.

Το πλύσιμο των ρούχων πριν το ηλεκτρικό ρεύμα

Ο ηλεκτρισμός γλιτώνει καθημερινά χρόνο από τη ζωή μας. Από όλες τις δουλειές του σπιτιού, υπάρχει μία που χρειαζόταν τον περισσότερο χρόνο από όλες χωρίς ρεύμα. Αυτή φυσικά είναι το πλύσιμο των ρούχων.

Πριν από την εφεύρεση και τη χρήση του πλυντηρίου, οι άνθρωποι έπλεναν τα ρούχα και τα λευκά τους είδη στη σκάφη.

Εκτός από πολύ χρονοβόρα διαδικασία, ήταν και επίπονη για τα χέρια και τη μέση. Για να φύγει η βρώμα από ένα ρούχο, αυτό έπρεπε να τριφτεί επανειλημμένα στην τραχιά επιφάνεια της σκάφης μέχρι να καθαρίσει με τη βοήθεια του νερού.

Αργότερα, τον 18ο αιώνα, διαδόθηκε η χρήση των χειροκίνητων πλυντηρίων. Παρόλο που ο μηχανισμός ήταν επίσης χειροκίνητος, ήταν πολύ πιο αποδοτικά και πιο ξεκούραστα σε σχέση με μία σκάφη.

Ο συμπιεσμένος αέρας βοηθούσε στον καθαρισμό των ρούχων και των υφασμάτων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έφτανε την ευκολία την πρακτικότητα των σημερινών πλυντηρίων, για τα οποία θα πρέπει να είμαστε πραγματικά ευγνώμονες.

Χειροκίνητο πλυντήριο


Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο κατάλληλος δρόμος για ένα βιώσιμο μέλλον; - Μέρος 2ο

Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο κατάλληλος δρόμος για ένα βιώσιμο μέλλον; - Μέρος 2ο

Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο κατάλληλος δρόμος για ένα βιώσιμο μέλλον; – Μέρος 2ο

Στο 1ο μέρος του άρθρου είδαμε ποιες είναι ονομαστικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δύο από τα κύρια οφέλη τους: τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέρει ακόμα δύο μεγάλα οφέλη: οικονομικά, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές της ενέργειας.

Ποια είναι τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Θέσεις εργασίας και άλλα οικονομικά οφέλη

Σε σύγκριση με τις πρακτικές που κάνουν χρήση ορυκτών καυσίμων, οι οποίες είναι συνήθως μηχανικές και αυτοματοποιημένες, η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μεγαλύτερη ανάγκη σε εργατικά χέρια.

Για παράδειγμα, τα ηλιακά πάνελ χρειάζονται ανθρώπους για να τα εγκαταστήσουν, ενώ τα διάφορα αιολικά πάρκα χρειάζονται τεχνικούς για συντήρηση.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας για κάθε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.

Ο κλάδος της ανανεώσιμης ενέργειας έχει δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις οποίες και έχουμε τα περισσότερα δεδομένα. Το 2016, ο κλάδος αιολικής ενέργειας απασχολούσε άμεσα πάνω από 100.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης σε ποικίλες σχετικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής, της ανάπτυξης έργων, των εγκαταστάσεων κατασκευής, της συντήρησης, των μεταφορών και του εφοδιασμού, καθώς και των οικονομικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον κλάδο.

Περισσότερα από 500 εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν εξαρτήματα για ανεμογεννήτριες και εγκαταστάσεις έργων αιολικής ενέργειας.

Μόνο για το 2016, και μόνο για την αιολική ενέργεια, το ποσό που συνολικά επενδύθηκε ανήλθε στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας απασχολούν ακόμη περισσότερους εργαζομένους. Την ίδια χρονιά, η βιομηχανία ηλιακής ενέργειας απασχολούσε περισσότερους από 260.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας που αφορούν στην εγκατάσταση, την παραγωγή και τις πωλήσεις. Σε σχέση με το 2015, αυτό μεταφράζεται σε μια αύξηση της τάξης του 25 τοις εκατό.

Μια άλλη βιομηχανία, αυτή της υδροηλεκτρικής ενέργειας, απασχολούσε περίπου 66.000 άτομα το 2017, ενώ η βιομηχανία γεωθερμικής ενέργειας απασχολούσε 5.800 άτομα.

Αντίθετα, για το 2016, ολόκληρη η βιομηχανία άνθρακα απασχόλησε συνολικά 160.000 Αμερικανούς. Η διαφορά στους αριθμούς της απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού είναι τεράστια.

Εκτός από τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από όλες τις βιομηχανίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αύξηση της καθαρής ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, οι βιομηχανίες στην αλυσίδα εφοδιασμού σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα επωφεληθούν, ενώ τοπικές επιχειρήσεις ανεξάρτητες από τη βιομηχανία θα επωφεληθούν από τα αυξημένα εισοδήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σταθερές τιμές ενέργειας

Παρόλο που οι ανανεώσιμες εγκαταστάσεις απαιτούν προκαταβολικές επενδύσεις για την κατασκευή, μπορούν να λειτουργούν στη συνέχεια με πολύ χαμηλό κόστος.

Για τις περισσότερες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, το «καύσιμο» είναι δωρεάν, επειδή ακριβώς η πηγή είναι ανανεώσιμη.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να είναι πολύ σταθερές με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, το κόστος των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει μειωθεί σταθερά και προβλέπεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Για παράδειγμα, η μέση τιμή για την εγκατάσταση ηλιακής εγκατάστασης μειώθηκε περισσότερο από 70% μεταξύ 2010 και 2017. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από τον άνεμο μειώθηκε κατά 66% μεταξύ του 2009 και του 2016.

Η λογική επιτάσσει πως το κόστος θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγορές θα ωριμάσουν και οι εταιρείες θα επωφελούνται όλο και περισσότερο από τις οικονομίες κλίμακας.

Αντίθετα, οι τιμές των ορυκτών καυσίμων μπορεί να ποικίλουν δραματικά και είναι επιρρεπείς σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών.

Για παράδειγμα, σημειώθηκε ραγδαία αύξηση των τιμών άνθρακα των ΗΠΑ λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης πριν από το 2008. Μετά το 2008, όμως, υπήρξε ραγδαία πτώση στις τιμές, όταν δηλαδή η παγκόσμια ζήτηση έπεσε. Ομοίως, οι τιμές του φυσικού αερίου παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις τα τελευταία 20 χρόνια.

Η χρήση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να μειώσει τις τιμές και τη ζήτηση άνθρακα και φυσικού αερίου, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και διαφοροποιώντας τον ενεργειακό εφοδιασμό μας.

Παράλληλα, η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των καταναλωτών όταν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων αυξάνονται.