Ομάδα

Στη Volton πιστεύουμε πως η πραγματική ισχύς έρχεται από τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους μας. Γι’ αυτό επενδύουμε καθημερινά στην ενίσχυση, την εξέλιξη και τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Στόχος μας, να είμαστε μια εταιρεία με το πιο έμπειρο προσωπικό σε κάθε τμήμα και κάθε τομέα δραστηριότητάς μας.