3 πιστοποιήσεις ISO για την Volton

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣEIΣ ISO ΓΙΑ ΤΗΝ VOLTON

Η ποιότητα των υπηρεσιών και οι ανάγκες των πελατών στο επίκεντρο της εταιρείας

Εφαρμόζοντας αποτελεσματικά την πολιτική της σε θέματα ποιότητας, η Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε., η  αμιγώς ελληνική εταιρεία που έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έλαβε τρεις πιστοποιήσεις ISO και πλέον πληροί τις απαιτήσεις των:

ISO 9001

Περιλαμβάνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων αποτελώντας το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως.

ISO 14001

Καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και απευθύνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους µε συστηματικό τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στoν περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.

OHSAS 18001

Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Με αφορμή την πιστοποίηση της εταιρείας ο κ. Ανδρέας Σκιαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Volton, δήλωσε: «Βασικός μας στόχος είναι η παροχή ποιοτικών  υπηρεσιών που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών μας. Παρακολουθούμε συνεχώς την ποιότητα ενδιάμεσων και τελικών υπηρεσιών μας και έχουμε τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών μας και τη μέτρηση της ικανοποίησής τους. Aυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς τις ικανότητες και την αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης πραγματοποιώντας διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε περιοχές όπου χρειάζεται».

 

 

Ποια είναι η Volton

Η Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μία εταιρεία ενέργειας που δραστηριοποιείται στο χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική αγορά, με βλέψεις στην εμπορία ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Ο κύριος στόχος της Volton είναι να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε μία δυναμική αγορά που εξελίσσεται ταχέως, εκπληρώνοντας τις ενεργειακές ανάγκες επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η Volton προμηθεύει ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές συνδεδεμένους στο δίκτυο Χαμηλής και Μέσης Τάσης και σκοπεύει στην επίτευξη μίας σημαντικής θέσης στον Ελληνικό ενεργειακό χώρο, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες που εκπληρώνουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους.


Η θέση της Volton στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση για το 2017, τον καταμερισμό αυτής και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών

Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Προς:   ΡΑΕ
Πειραιώς 13
118 54, Αθήνα

Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς για την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση για το 2017, τον καταμερισμό αυτής και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών

Σας καταθέτουμε τις απόψεις μας αναφορικά με το θέμα της Δημόσιας Διαβούλευσης που εξαγγείλατε την 20.09.2017.

Α. Αναφορικά με τις υπολογιζόμενες ποσότητες προθεσμιακών προϊόντων προς δημοπράτηση

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΛΑΓΗΕ, η συνολική ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα σύμφωνα με τα στοιχεία των δελτίων ΗΕΠ για το 2016 είναι 50.087.685 MWh και σύμφωνα με το Άρθρο 101 του Ν. 4472/2017:

«β. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους:

(ββ) Για το έτος 2017: Δεκαέξι ποσοστιαίες μονάδες (16%). Η φυσική παράδοση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων (4%) εκ της ποσότητας του έτους 2017 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.».

Όπως περιγράφεται στο παράρτημα της εισήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του έτους 2016, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 915 MWh/h. Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής για το 2017 έχουν δημοπρατηθεί 435 MWh/h, προκύπτει ότι υπολείπεται να δημοπρατηθεί από τον Λειτουργό για το έτος 2017 όγκος 480 MWh/h. Αντίστοιχα, το 4% του όγκου του 2016, του οποίου η φυσική παράδοση άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του 2017 ανέρχεται σε 229 MWh/h.

Ωστόσο στην εισήγηση του ΛΑΓΗΕ, η προς δημοπράτηση ποσότητα με φυσική παράδοση την 1η Δεκεμβρίου 2017, ορίζεται σε 475 MWh/h.

Από τον καθορισμό αυτής της ποσότητας προκύπτει απόκλιση 5 MWh/h ανάμεσα στον όγκο που προτείνεται να δημοπρατηθεί την 1η Δεκεμβρίου και τον συνολικό όγκο που υπολείπεται να δημοπρατηθεί για το έτος 2017.

Β. Αναφορικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα διεξαγωγής δημοπρασιών

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΛΑΓΗΕ, η απόκλιση των μεριδίων ΔΕΗ Α.Ε., για το πρώτο εξάμηνο ελέγχου του 2017, που προκύπτει βάσει στοιχείων ΗΕΠ, προσδιορίζεται σε 4,25% και αντιστοιχεί σε ποσότητα 243 MWh/h. Σύμφωνα με την εισήγηση, η ποσότητα αυτή θα δημοπρατηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017, την 15η Νοεμβρίου 2017, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο μετά το εξάμηνο ελέγχου, αλλά η φυσική παράδοση του προϊόντος άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2018.

Δεδομένου ότι:

 • ο αρχικός προγραμματισμός των δημοπρασιών για το 2017 αφορούσε συνολικά τέσσερις δημοπρασίες και την 18η Οκτωβρίου υπάρχει προγραμματισμένη η δημοπρασία 2017Α04Ρ04
 • η υπολογιζόμενη ποσότητα των 243 MWh/h που αφορά το 2017, σύμφωνα με την εισήγηση ΛΑΓΗΕ δε θα παραδοθεί εντός του 2017,
 • η δημοπράτηση της συνολικής υπολειπόμενης ποσότητας για το 2017 σε δύο δημοπρασίες απαιτεί, τόσο από την πλευρά του ΛΑΓΗΕ, όσο και από την πλευρά των συμμετεχόντων, διπλάσιες διαδικασίες,

θεωρούμε ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η απόφαση σχετικά με τη δημοπράτηση της ποσότητας που προσδιορίζεται βάσει του Άρθρου 135 διακριτά από τον υπολειπόμενο όγκο του 2017.

Προτείνουμε, σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση, την αναπροσαρμογή του συνολικού όγκου προθεσμιακών προϊόντων που θα δημοπρατηθεί στη δημοπρασία 2017Α04Ρ04 σε 723 MWh/h.

 

Για τη VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.,

Σκοτεινός Ηρακλής
Energy Manager


Η θέση της Volton στη Δημόσια Διαβούλευση για τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας

Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Προς:   ΡΑΕ
Πειραιώς 132
118 54, Αθήνα

Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση για τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας στη βάση της «Μελέτης Αναγκών Ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027» του Διαχειριστη

Αναφορικά με το θέμα της Δημόσιας Διαβούλευσης που εξαγγείλατε την 06.09.2017, παραθέτουμε τις κατωτέρω απόψεις της Volton A.E.:

I. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τον προτεινόμενο ΜΜΑΕΙ και το Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Α. Αναφορικά με τις διασυνδέσεις του συστήματος, η Ανακοίνωση ΕΕ 2014/C 200/01 «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» αναφέρει για τις «Ενισχύσεις για επάρκεια παραγωγής»:

«Το μέτρο θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή τη συμμετοχή σε αυτό οποιασδήποτε δυναμικότητας η οποία μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος επάρκειας παραγωγής, ιδίως, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

α. τη συμμετοχή φορέων παραγωγής που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες και διαχειριστών που προσφέρουν μέτρα με ισοδύναμες τεχνικές επιδόσεις, για παράδειγμα διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης, διασυνδέσεις και αποθήκευση…

β. τη συμμετοχή φορέων παραγωγής από άλλα κράτη μέλη, εφόσον η συμμετοχή αυτή είναι πρακτικά εφικτή, ιδίως σε περιφερειακό πλαίσιο, δηλαδή η δυναμικότητα μπορεί πρακτικά να παρασχεθεί στο κράτος μέλος που εφαρμόζει το μέτρο και μπορούν να επιβληθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπει το μέτρο

γ. συμμετοχή επαρκούς αριθμού φορέων παραγωγής για την καθιέρωση ανταγωνιστικών τιμών για τη δυναμικότητα…»

Επίσης, στη σχετική με τη δημόσια διαβούλευση τομεακή έρευνα «Τελική έκθεση της τομεακής έρευνας για τους μηχανισμούς δυναμικότητας» («Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms»), στο πλαίσιο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση της «Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης», αναφέρονται:

«…οι μηχανισμοί δυναμικότητας για ολόκληρη την αγορά πρέπει να είναι ανοιχτοί στη ρητή διασυνοριακή συμμετοχή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στον διασυνοριακό ανταγωνισμό και το εμπόριο, να διασφαλίζεται η παροχή κινήτρων για συνεχείς επενδύσεις στη διασύνδεση και να περιορίζεται το μακροπρόθεσμο κόστος της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ευρώπη.»

Στην πρότασή της, η ΡΑΕ αποκλείει από τον μηχανισμό έστω και την εξέταση της συμμετοχής των διασυνδέσεων, αιτιολογούμενη μόνο βάσει του ανωτέρω εδαφίου β) της Ανακοίνωσης. Επίσης, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο των προτάσεων θα πρέπει να συζητηθεί και το θέμα της διαχείρισης της ζήτησης, έστω και σε επίπεδο διερεύνησης και αποτύπωσης απόψεων και προτάσεων, βάσει του Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.
 

Β. Επίσης, η τομεακή έρευνα προτείνει:

«… οι μηχανισμοί δυναμικότητας θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε δυνητικούς παρόχους δυναμικότητας κάθε είδους. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με μια ανταγωνιστική διαδικασία καθορισμού των τιμών, διασφαλίζει ότι με τον ανταγωνισμό ελαχιστοποιείται η τιμή που καταβάλλεται για τη δυναμικότητα.»

Στο κείμενο της πρότασης αναφέρεται σχεδιασμός διαγωνιστικής διαδικασίας με κατάθεση κλειστών προσφορών, μεθοδολογία που περιορίζει τον ανταγωνισμό έναντι δημοπρασιών σε πραγματικό χρόνο. Η ανταγωνιστική διαδικασία περιορίζεται πρόσθετα, αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η συνολική εκτιμώμενη προσφερόμενη ποσότητα των επιλέξιμων μονάδων του μηχανισμού είναι οριακά μεγαλύτερη του συνολικού δημοπρατούμενου όγκου του μηχανισμού της πρότασης, όπως αναλύεται στην παράγραφο 6 της ενότητας ΙΙ.

Γ. Τέλος, στην τομεακή έρευνα αναφέρεται:

«… τα κράτη μέλη που θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς δυναμικότητας θεσπίζουν πρότυπο αξιοπιστίας που θα βασίζεται στην αξία που οι καταναλωτές αποδίδουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού.»

H «Μελέτη Αναγκών Ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027» που συνοδεύει τη Δημόσια Διαβούλευση αφορά αποκλειστικά τις ανάγκες ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027, χωρίς να αποτυπώνεται οικονομικά η συσχέτιση κόστους-ωφέλειας για τους καταναλωτές, η οποία θα έδινε πληρέστερη εικόνα για τον προτεινόμενο μηχανισμό. 

 

IΙ. Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τον προτεινόμενο ΜΜΑΕΙ

Α. Αναφορικά με τη διάκριση των υπηρεσιών ευελιξίας σε προϊόντα ευελιξίας μίας και τριών ωρών, θεωρούμε ότι η ευελιξία αποτελεί ενιαία υπηρεσία και δεν πρέπει να αποτελεί προϊόν διακριτής διαπραγμάτευσης. Άλλωστε, η εξεταζόμενη απόκριση τριών ωρών αφορά αποκλειστικά μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου καθώς εκφράζει τη βέλτιστη απόκριση από θερμή εκκίνηση και δεν έχει υπόσταση όταν διατίθενται και άλλες πιθανές πηγές ευελιξίας, όπως υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αεριοστρόβιλοι ανοιχτού κύκλου, διασυνδέσεις και απόκριση ζήτησης.

 

Β. Αναφορικά με τον δημοπρατούμενο όγκο των 4.263MW ως ενιαία υπηρεσία, ή των 2.662MW και 1.601 ΜW ως διακριτές υπηρεσίες μίας και τριών ωρών αντίστοιχα, αυτός προκύπτει από τη μέγιστη τιμή απαίτησης ευελιξίας μίας και τριών ωρών για το έτος 2018 όλων των σεναρίων που εξετάστηκαν στη μελέτη. Θεωρούμε ότι:

 • καθώς τα σενάρια από τα οποία προκύπτουν οι τιμές αυτές αφορούν παράλληλη ύπαρξη ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών, όπως υψηλή τιμή δικαιωμάτων CO2, και φορτίο 54,4 TWh, ιδιαίτερα υψηλό ακόμα και θεωρώντας δεδομένη τη διασύνδεση των Κυκλάδων από 1/1/2018,
 • καθώς στους υπολογισμούς της ευελιξίας έχει ληφθεί υπόψη ήδη το χειρότερο ενδεχόμενο απώλειας της μεγαλύτερης μονάδας του συστήματος κατά τις ώρες των μέγιστων αναγκών ramp-up,

θα ήταν σκόπιμο στον υπολογισμό των προς δημοπράτηση ποσοτήτων ευελιξίας να λαμβάνονται υπόψη, με κατάλληλους συντελεστές βαρύτητας, οι υπολογισμοί απαιτήσεων ευελιξίας όλων των εξεταζόμενων σεναρίων.

 

Γ. Αναφορικά με τα εξεταζόμενα σενάρια της μελέτης θεωρούμε ότι:

 • Στα πλαίσια της προτεινόμενης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με συντελεστές βαρύτητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα σενάρια ήπιας εξέλιξης μεγεθών της αγοράς (ενδεικτικά ζήτηση φορτίου), τα οποία παρουσιάζονται στην «Μελέτη επάρκειας ισχύος για την περίοδο 2017-2023» του ΑΔΜΗΕ, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι αποκλίνουν σημαντικά από την πραγματικότητα.
 • Χρήζει διερεύνησης εάν τα εξεταζόμενα σενάρια που δεν περιλαμβάνουν διασυνδέσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση καθώς, αφενός η απομόνωση του Ελληνικού συστήματος από όλα τα διασυνδεδεμένα γειτονικά συστήματα δεν αποτελεί πιθανό ενδεχόμενο και αφετέρου, γιατί σύμφωνα με το υπάρχον Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο οι διασυνδέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και στην ασφάλεια εφοδιασμού του Ευρωπαϊκού συστήματος.
 • Αναφορικά με τις εκτιμήσεις παραγωγής των υδροηλεκτρικών σταθμών, θεωρούμε, ειδικά για το εξεταζόμενο διάστημα επτά ετών, ότι εξαιτίας της στοχαστικότητας της παραγωγής τους, λόγω μεταβαλλόμενης υδραυλικότητας, θα είχε αξία η διαμόρφωση και ανάλυση περισσότερων σεναρίων με διαφορετικά επίπεδα ετήσιας υποχρεωτικής παραγωγής υδροηλεκτρικών μονάδων.
 • Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο που έχουν μοντελοποιηθεί οι προσφορές εισαγωγών και εξαγωγών στα εξεταζόμενα σενάρια, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι η στατιστική ανάλυση διασυνοριακών ποσοτήτων με βάση την Οριακή Τιμή του Ελληνικού Συστήματος έχει αξία, αλλά για σωστή αποτύπωση απαιτείται μοντελοποίηση των προσφορών εισαγωγών και εξαγωγών με βάσει των τιμών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας.

 

Δ. Αναφορικά με την αναπροσαρμογή της διαθεσιμότητας των υδροηλεκτρικών σταθμών, βάσει του συντελεστή μέσης ισχύος 18% των τριών τελευταίων ετών, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι μακροπρόθεσμα, σε ετήσια βάση, πράγματι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν σχετικά χαμηλό συντελεστή μέσης ισχύος, κυμαινόμενο ανάλογα με τα επίπεδα υδραυλικότητας κάθε έτους. Παρόλα αυτά, εφόσον η εξεταζόμενη υπηρεσία αφορά ευελιξία, οι υδροηλεκτρική σταθμοί είναι σε θέση, σε χρονικό ορίζοντα από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες, να παρέχουν ευελιξία για όλο το εύρος λειτουργίας τους, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα SCADA της λειτουργίας του Ελληνικού συστήματος. Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποζημίωση των υδροηλεκτρικών σταθμών για την παροχή της υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν τον πιο γρήγορο ρυθμό απόκρισης αύξησης και μείωσης φορτίου και αποτελούν τεχνολογία με μηδενικές ανθρακούχες εκπομπές.

 

Ε. Αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της προτεινόμενης διοικητικά οριζόμενης ανώτατης τιμής προσφοράς των 25.000 €/MWh, θεωρούμε ότι απαιτείται οικονομική τεκμηρίωση του ύψους της αποζημίωσης αυτής. Στο κείμενο της πρότασης αναφέρεται ότι η υπολογιζόμενη τιμή λαμβάνει υπόψη «το πρόσθετο σταθερό κόστος που υπολογίζεται ότι προκύπτει για τις θερμικές μονάδες από την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας», το οποίο προσδιορίζεται ως πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης και το πρόσθετο κόστος προμήθειας και μεταφοράς φυσικού αερίου. Θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί εάν το προκύπτον πρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι πάγιο κόστος ή μεταβλητό, οπότε και θα πρέπει να ενσωματωθεί στο μεταβλητό κόστος της μονάδας, όπως αυτό καταρτίζεται από την άθροιση των μεταβλητών στοιχείων κόστους καυσίμου, κόστους λειτουργίας και συντήρησης και κόστους δικαιωμάτων εκπομπών αέριων ρύπων και να μην αποζημιώνεται από μηχανισμούς παράλληλους με την αγορά.

 

ΣΤ. Αναφορικά με την προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία, παρατηρούμε τα εξής:

 • Με βάση τους δείκτες αξιοπιστίας που παρουσιάζονται στη «Μελέτη επάρκειας ισχύος για την περίοδο 2017-2023» του ΑΔΜΗΕ για τις θερμικές μονάδες και λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη μεθοδολογία μείωσης της επιλέξιμης ισχύος των υδροηλεκτρικών σταθμών προκύπτει συνολική προσφορά ισχύος λίγο μεγαλύτερη από την συνολική προσδιοριζόμενη απαίτηση για το 2018 (4.263 MW). Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία είναι λίγοι και η εκτιμώμενη προσφορά υπερκαλύπτει οριακά τη ζήτηση ευέλικτης ισχύος, προκύπτει ανησυχία για διαμόρφωση υψηλών τιμών κοντά στο ανώτατο διοικητικά όριο.
 • Το ανωτέρω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί διάφορα μοντέλα δημοπρασιών, θεωρούμε ότι διαγωνιστική διαδικασία σε πραγματικό χρόνο ενδέχεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό συγκριτικά με την υποβολή κλειστών προσφορών, λειτουργώντας τελικά υπέρ των καταναλωτών.

Ζ. Τέλος, θεωρούμε ότι απαιτούνται επιπρόσθετες διευκρινήσεις αναφορικά με:

 • Τη χρονική διάρκεια του μηχανισμού, καθώς στο κείμενο της πρότασης αναφέρεται «να τεθεί σε ισχύ κατά το μεταβατικό διάστημα έως την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων αγορών του Μοντέλου-Στόχου», αλλά και «έως τη θέση σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, με το οποίο θα λειτουργήσουν οι νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας».
 • Την παροχή εγγυήσεων από τις μονάδες φυσικού αερίου ως προς την εξασφάλιση σταθερής παροχής ενέργειας και διαθεσιμότητας καυσίμου και τις αντίστοιχες κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση αθέτησης παροχής της υπηρεσίας.
 • Τον τρόπο επιμερισμού του κόστους του μηχανισμού στους εκπροσώπους φορτίου και τεκμηρίωση αναφορικά με το εάν η χρηματοδότηση του μηχανισμού θα προέρχεται αποκλειστικά από τους προμηθευτές για το σύνολο του φορτίου που εκπροσωπούν, ή εάν στην χρηματοδότηση συμπεριλαμβάνονται και οι εκπρόσωποι φορτίου για το τμήμα των ανά ώρα καθαρών εξαγωγών τους.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επαναλάβουμε την πάγια θέση της εταιρίας μας για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Ρυθμιστικής Αρχής, Λειτουργού της Αγοράς, αρμόδιων Διαχειριστών και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πρωτίστως για την επίσπευση της υλοποίησης του Μοντέλου Στόχος και δευτερευόντως για τη διερεύνηση προσωρινών μέτρων και μηχανισμών, με απώτερο στόχο αφενός τη διασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος στην αγορά και αφετέρου συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού υπό ισότιμους όρους προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Παραμένουμε στη διάθεση της Αρχής σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία πάνω στις θέσεις της εταιρίας μας.

 

Για τη VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.,

Σκοτεινός Ηρακλής
Energy Manager


Μεγάλη συνεργασία Volton - Ευρωπαϊκή Πίστη με πολλά οφέλη για τους καταναλωτές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ VOLTON – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Δωρεάν ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός για 12 μήνες για τους νέους συνδρομητές

Ένταξη της Volton στο πρόγραμμα «Ασφαλιστικός Γονέας»

Μία νέα συνεργασία της Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε., της  αμιγώς ελληνικής εταιρείας που έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με την Ευρωπαϊκή Πίστη υπόσχεται πολλά οφέλη για τους νέους πελάτες των δύο εταιρειών.

Συγκεκριμένα, οι νέοι συνδρομητές της Volton μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός για 12 μήνες για το περιεχόμενο της κατοικίας ή της επιχείρησης τους αξίας έως €40.000.

Επίσης, η εταιρεία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ασφαλιστικό Γονέας» της Ευρωπαϊκής Πίστης, επιτρέποντας στους πελάτες που θα έλθουν στη Volton μέσω αυτής να εκμεταλλευτούν τα προνόμια του προγράμματος. Ταυτόχρονα, το δίκτυο συνεργατών της Ευρωπαϊκής Πίστης θα μπορεί να προωθεί στους πελάτες του τις υπηρεσίες που προσφέρει η Volton. Το πρόγραμμα «Ασφαλιστικό Γονέας» εξασφαλίζει μέσω αγορών στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δωρεάν αγορές στις οικογένειες των ασφαλιζόμενων σε περιπτώσεις ατυχήματος, καθώς μείωση των ασφαλίστρων στην ανανέωση κάθε υπάρχοντος ή μελλοντικού σας ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Με αφορμή τη συνεργασία ο κ. Ανδρέας Σκιαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Volton, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με μία από τις πιο επιτυχημένες και σημαντικές Ελληνικές εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου. Η ποιότητα των υπηρεσιών, η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Πίστης συμβαδίζουν και ταιριάζουν απόλυτα με τις αξίες και την πορεία μας και θα αποτελέσουν μία σημαντική προσθήκη στο μίγμα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας. Στόχος μας παραμένει η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η μέγιστη ικανοποίησή των αναγκών και προσδοκιών τους».

Ποια είναι η Volton

Η Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μία εταιρεία ενέργειας που δραστηριοποιείται στο χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική αγορά, με βλέψεις στην εμπορία ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Ο κύριος στόχος της Volton είναι να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε μία δυναμική αγορά που εξελίσσεται ταχέως, εκπληρώνοντας τις ενεργειακές ανάγκες επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η Volton προμηθεύει ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές συνδεδεμένους στο δίκτυο Χαμηλής και Μέσης Τάσης και σκοπεύει στην επίτευξη μίας σημαντικής θέσης στον Ελληνικό ενεργειακό χώρο, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες που εκπληρώνουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους.


Nova Energy: H ηλεκτρική ενέργεια σε νέο επίπεδο με τη συνέργεια Volton και Nova

Η Volton Ελληνική Ενεργειακή είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της με τη Nova, που πλέον εκτός από συνδρομητική τηλεόραση, internet και σταθερή τηλεφωνία θα προσφέρει στους συνδρομητές της προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Με αυτόν το τρόπο, το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει τις υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας που ήδη προσφέρει η Nova και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Όλα αυτά, κάτω από την «ομπρέλα» των νέων υπηρεσιών, Nova Energy.

O Γενικός Διευθυντής της Volton, κ. Ανδρέας Σκιαδόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι η Volton, μέσα από τα προϊόντα και την προσέγγισή της στην Ελληνική αγορά, καινοτομεί και διαφοροποιείται. Έχοντας θέσει ήδη πολύ ψηλά τον πήχη, προσπαθεί πάντα να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να συνάδουν με το όνομα και τις αξίες της. Ως εκ τούτου, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία μας με τη Nova, που ξεχωρίζει για την θέση της στην ελληνική αγορά και την ιδιαίτερη σχέση με τους πελάτες της.

Νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση που υλοποιήσαμε – και μάλιστα μέσα σε σύντομο διάστημα – ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργομοναδικό στην Ελληνική αγορά. Η συνεργασία μας με τη Nova, η οποία διαθέτει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων κι εξυπηρέτησης με εξαιρετικά ανταγωνιστικά προϊόντα, θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά ενέργειας».


Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ: Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο στις πληγείσες από τη φονική πυρκαγιά περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή επιπλέον συνεργείων του από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης έχει ήδη ξεκινήσει από εχθές Τρίτη 24 Ιουλίου, ενώ μέχρι σήμερα το βράδυ αναμένεται η επανηλεκτροδότηση σημαντικού αριθμού καταναλωτών.
Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, εντός των προσεχών τριών ημερών, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις βασικές εγκαταστάσεις του Δικτύου με αποτέλεσμα την ηλεκτροδότηση του μεγαλύτερου μέρους των καταναλωτών.

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανηλεκτροδότηση κρίσιμων εγκαταστάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αυτονόητο θεωρείται ότι τα ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές στις ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις θα ηλεκτροδοτηθούν μετά την αποκατάστασή τους.

Στην περιοχή της Κινέτας έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών με αναμενόμενη πλήρη αποκατάσταση έως αύριο.

Ο ΔΕΔΔΗΕ για μία ακόμα φορά εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.


Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ 26 Ιουλίου 2018: Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι σήμερα, Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο στις πληγείσες από τη φονική πυρκαγιά περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν επανηλεκτροδοτηθεί περίπου 2.700 παροχές από το σύνολο των 7.500 καταναλωτών που επηρεάστηκαν από τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Δίκτυο, στις περιοχές Μάτι, Νέος Βουτζάς και Ραφήνα, ενώ έχουν αντικατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία 20 υποσταθμοί από το σύνολο των 50 που καταστράφηκαν.

Η Εταιρία έχει ενεργοποιήσει από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης των πυρκαγιών όλες τις εσωτερικές της διαδικασίες για την αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων γεγονότων, έχοντας θέσει σε πλήρη ετοιμότητα όλα τα συνεργεία της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια υλικών και εξοπλισμού.

Για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Ανατολική Αττική εργάζονται 200 περίπου άτομα, με τη συνδρομή και μεγάλου αριθμού οχημάτων και μηχανημάτων από πολλές περιοχές της χώρας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει πυρετωδώς τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών του Δικτύου, ενημερώνοντας το κοινό για την πρόοδο των εργασιών του μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης όλων των καταναλωτών, εκφράζοντας για μία ακόμη φορά τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων.


Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ 27 Ιουλίου 2018: Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, σε συνέχεια της ενημέρωσης του κοινού για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο στις πληγείσες από τη φονική πυρκαγιά περιοχές της Ανατολικής Αττικής, έχουν επανηλεκτροδοτηθεί περίπου 3.700 καταναλωτές από το σύνολο των 7.500.

Επιπλέον έχουν αντικατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία 34 υποσταθμοί από το σύνολο των 50 που καταστράφηκαν.

Η Εταιρία συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την προσπάθεια για την αποκατάσταση όλων των ζημιών του Δικτύου στις περιοχές Μάτι, Νέος Βουτζάς και Ραφήνα, ενισχύοντας συνεχώς τα συνεργεία της με ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό, προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.


Συντονισμένη δράση ΔΕΔΔΗΕ-ΥΠΕΝ για την επανηλεκτροδότηση των κτισμάτων στις πληγείσες περιοχές της Ανατολικής Αττικής μετά από άμεσο επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Σε συνέχεια της επανασύνδεσης με το Δίκτυο ηλεκτροδότησης των κτισμάτων με εμφανή ακεραιότητα στις πληγείσες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι από σήμερα, Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018, εκκινεί τη διαδικασία επανασύνδεσης και κατοικιών και λοιπών κτισμάτων στις περιοχές αυτές που μπορούν να επανηλεκτροδοτηθούν άμεσα, δηλαδή των κτισμάτων που έχουν μεν πληγεί, δεν έχουν όμως υποστεί εκτεταμένες ζημιές στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τους.

Προκειμένου οι επανασυνδέσεις αυτές να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια, ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά από τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ύψους 1 εκατ. ευρώ, θα καλύψει το κόστος του επανελέγχου των εγκαταστάσεων και της έκδοσης της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

Αναλυτικότερα, οι κάτοικοι των περιοχών Μάτι, Νέος Βουτζάς και Ραφήνα μπορούν, από αύριο το πρωί στις 8:00, να προσέρχονται στην κινητή μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο Ramada Attica Riviera στο Μάτι, προκειμένου να προγραμματιστεί άμεσα ο επανέλεγχος της ηλεκτρικής τους εγκατάστασης.

Ο επανέλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από αδειούχο ηλεκτρολόγο της επιλογής τους, είτε από αδειούχους ηλεκτρολόγους που θέτει από σήμερα στη διάθεση του κοινού ο ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ). Σε κάθε περίπτωση, το κόστος θα καλύπτεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, τίθεται από σήμερα σε λειτουργία και η τηλεφωνική γραμμή 214 214 2000 (με αστική χρέωση), αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επανασυνδέσεων των κτισμάτων σε αυτές τις περιοχές.

Διευκρινίζεται επιπροσθέτως ότι:
- Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντικατάσταση του μετρητή ή/και του κεντρικού καλωδίου παροχής, αυτή θα γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.
- Στις περιπτώσεις που από τον επανέλεγχο διαπιστώνεται η αρτιότητα της εσωτερικής εγκατάστασης καθώς και των στοιχείων αυτής στον περιβάλλοντα χώρο (γραμμή πίνακα – μετρητή, γείωση), η επανασύνδεση θα πραγματοποιείται άμεσα.
- Στις περιπτώσεις που από τον επανέλεγχο διαπιστώνεται η ανάγκη μικροεπεμβάσεων στη γραμμή πίνακα – μετρητή ή στη γείωση, αυτές θα πραγματοποιούνται από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο ταυτόχρονα με τον επανέλεγχο και η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
- Στις περιπτώσεις που κατά τον επανέλεγχο διαπιστώνονται εκτεταμένες ή ουσιώδεις ζημιές στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση και επομένως δεν είναι δυνατή η έκδοση ΥΔΕ, η επανασύνδεση θα πραγματοποιείται μετά την αποκατάστασή τους με ευθύνη των ιδιοκτητών, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος επανελέγχου μετά την αποκατάσταση θα καλύπτεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος, τονίζεται το γεγονός ότι ο επανέλεγχος είναι απολύτως επιβεβλημένος προκειμένου τα κτίσματα να επανηλεκτροδοτηθούν – ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμφανών ζημιών ή όχι – καθώς μια ανέλεγκτη οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όπως ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, βλάβες ή καταστροφές συσκευών κτλ.


Η Volton προάγει την καινοτομία στο χώρο της ενέργειας με μια νέα στρατηγική συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία με τη NOVA, ένα ακόμα μεγάλο brand, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική παρουσία της εταιρείας. Μέσω χορηγικής συμφωνίας, η Volton γίνεται Official Energy Partner των ερυθρολεύκων και επισφραγίζει τη συνεργασία με το πρόγραμμα Red Power. Σχεδιασμένο για να καλύψει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες των φιλάθλων, το Red Power προσφέρει ιδιαίτερα προνομιακές χρεώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συλλεκτικά δώρα για τους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο Γενικός Διευθυντής της Volton, κ. Ανδρέας Σκιαδόπουλος δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε  την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ως στρατηγικό συνεργάτη της Volton. Θεωρώ ότι οι υψηλοί στόχοι και το πάθος για την κατάκτηση της κορυφής είναι βασική κοινή μας επιδίωξη. Με τη στρατηγική συνεργασία μας επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά το όραμα της Volton για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με δυναμικά και αξιόπιστα brands.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούμε νέα προϊόντα ενέργειας κάτω από το εμπορικό σήμα "Red Power”, άκρως ερυθρόλευκα, μέσω των οποίων οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις χαμηλές τιμές ρεύματος, συνδυασμένες με την Ολυμπιακή εμπειρία. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Στόχος μας ως Official Energy Partner είναι να βρισκόμαστε δίπλα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, γεμίζοντας με ενέργεια την ερυθρόλευκη ομάδα και τους φιλάθλους της.»

O Εμπορικός Δ/ντης της ΚΑΕ Ολυμπιακός κ. Νίκος Λεπενιώτης δήλωσε: «Σε συνέχεια της ένταξης της Volton στο Χορηγικό Πρόγραμμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την ερχόμενη τριετία ως ο Official Energy Partner, δημιουργήσαμε από κοινού ένα εξαιρετικό νέο co-branded προϊόν στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, το Red Power! Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως στους φίλους του Ολυμπιακού και έρχεται να συνδυάσει το πάθος τους για την ομάδα με την ποιότητα και τις πολύ καλές τιμές στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που θα προσφέρει η Volton. Πρόκειται για  άλλη μια καινοτομία της ΚΑΕ Ολυμπιακός που συνδυάζει την βασική στρατηγική μας στον τομέα των Χορηγιών, η οποία στοχεύει στην εμπορική συνεργασία με τις εταιρίες – χορηγούς μας και στην ανάπτυξη κοινών προϊόντων που αναπτύσσουν τόσο τις πωλήσεις όσο και την δυναμική των χορηγών μας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το Red Power και καλούμε όλους τους φιλάθλους μας να δοκιμάσουν την νέα αυτή εμπειρία η οποία θα συνδυαστεί στο μέλλον με πολλές εκπλήξεις και δώρα!»   

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Red Power μπορείτε να βρείτε στο red-power.gr και στο 11300.