Αναστολή Εφαρμογής Ρήτρας Αναπροσαρμογής - Αρ.138 του Ν.4951/2022

Η Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε. εναρμονιζόμενη με τις διατάξεις του
Αρ.138 Ν.4951/2022  αναφορικά με τη Θέσπιση Εκτάκτων Ρυθμίσεων Μεταβατικού
Χαρακτήρα στην Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών
της ενεργειακής κρίσης, προχωρά σε:

 • Μετατροπή των κυμαινόμενων τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χρέωση
  ρήτρας αναπροσαρμογής, σε τιμολόγια με κυλιόμενη ανά μήνα σταθερή χρέωση, που θα
  αντανακλούν την πρόβλεψη της Volton σχετικά με το συνολικό κόστος ενέργειας.

Η παραπάνω μετατροπή αφορά τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από 1η Αυγούστου 2022
έως 1η Ιουλίου 2023, περίοδος η οποία δύναται να παραταθεί ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023
με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η αλλαγή αυτή εφαρμόζεται μετά από την ψήφιση νομοθετικής διάταξης (Άρθρο 138 του Ν. 4951/2022) που υπερισχύει οποιουδήποτε όρου του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τι θα συμβεί πρακτικά λόγω της νομοθετικής διάταξης;

Οι Οικιακοί και Επαγγελματίες πελάτες που βρίσκονται σε πρόγραμμα με κυμαινόμενο τιμολόγιο
με χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής μεταφέρονται αυτόματα από 01.08.2022 στα νέα
προγράμματα με κυλιόμενη ανά μήνα σταθερή χρέωση. Οι πελάτες που έχουν πρόγραμμα με
σταθερό τιμολόγιο δεν θα επηρεαστούν.
Σχετικά με τα νέα προγράμματα σημειώνουμε ότι:

 • δεν εφαρμόζεται η ρήτρα αναπροσαρμογής
 • συνεχίζει να εφαρμόζεται στο σύνολό της η Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
 • δεν συμπεριλαμβάνουν τα εμπορικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων προγραμμάτων
  (ειδικές εκπτώσεις, εκπτώσεις συνέπειας, κλπ)

Πότε θα ανακοινώνονται οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νέα προγράμματα;

Η Volton θα ανακοινώνει σε μηνιαία βάση στην ιστοσελίδα της, έως την εικοστή (20η) ημέρα του προηγούμενου μήνα πριν το μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, οι χρεώσεις για την περίοδο κατανάλωσης 1η Δεκεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022, θα ανακοινωθούν έως 20.11.2022.

Πληροφορίες για το οικιακό πρόγραμμα
Πληροφορίες για τα επαγγελματικά προγράμματα

Ποια είναι τα δικαιώματα των πελατών;

 • Οι πελάτες με κυμαινόμενα προγράμματα (με ρήτρα αναπροσαρμογής) έχουν το δικαίωμα
  να επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο προμήθειας αζημίως.
 • Οι πελάτες με σταθερά προγράμματα (χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής) έχουν το δικαίωμα
  να μεταβούν στα νέα κυμαινόμενα προγράμματα. Να επισημάνουμε ότι δεν επηρεάζονται
  από τις αλλαγές και ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρονική διάρκεια του
  σταθερού συμβολαίου τους μέχρι την λήξη του.

Πως θα εφαρμοστούν οι μετατροπές στους λογαριασμούς;

Μέχρι τις 31.07.2022 θα γίνεται η χρέωση (τόσο στους Εκκαθαριστικούς όσο και στους Έναντι/Έναντι Ready) σύμφωνα με τα εμπορικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου προγράμματος
(Τιμή kWh/ Ρήτρα Αναπροσαρμογής/Εκπτώσεις Συνέπειας). Ειδικότερα, σημειώνουμε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής θα εμφανίζεται στον λογαριασμό έως ότου εκκαθαριστούν οι καταναλώσεις που αφορούν την περίοδο του Ιούλιου.

Για το διάστημα κατανάλωσης από 01.08.2022-31.08.2022 οι πελάτες μας θα τιμολογηθούν
σύμφωνα με την τιμή χρέωσης που θα ανακοινωθεί έως την 25η Ιουλίου μείον την έκπτωση από την Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Τους επόμενους μήνες, θα τιμολογούνται με τις χρεώσεις που θα αναρτώνται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα μας αφαιρώντας την Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Τι θα ισχύει για τους πελάτες ΚΟΤ;

Οι πελάτες ΚΟΤ θα συνεχίσουν να ωφελούνται από την έκπτωση ΚΟΤ και την επιδότηση του Ειδικού
Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», καθώς οι αλλαγές επηρεάζουν μόνο την τιμή της
χρέωσης προμήθειας.

Τι θα ισχύει για τους νέους πελάτες;

Οι νέοι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τα νέα προγράμματα με κυλιόμενη ανά μήνα σταθερή
χρέωση και να επωφεληθούν των προνομίων από 01.08.2022.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Καθημερινές: 9 πμ – 9 μμ
Σάββατο: 9 πμ – 6 μμ