Τι Είναι το Bitcoin και Πόση Ενέργεια Καταναλώνει η Εξόρυξη του;

Τι Είναι το Bitcoin; Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2009. Τα άτομα που δημιούργησαν αυτή τη τεχνολογία χρησιμοποίησαν το όνομα Satoshi Nakamoto, ωστόσο η ταυτότητα τους παραμένει ένα μυστήριο.  Το Bitcoin δημιουργείται μέσω μιας αποκεντρωμένης online διαδικασίας που λειτουργεί χωρίς κεντρικό έλεγχο ή εποπτεία τραπεζών αλλά βασίζεται σε λογισμικό […]