Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Ενέργεια από βιομάζα. Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.

Τι εννοούμε με τον όρο βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ορίζουμε την ύλη που έχει οργανική – βιολογική προέλευση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρακτικά είναι οποιοδήποτε υλικό που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Για το πώς παράγεται ενέργεια από βιομάζα αναφέρουμε παρακάτω τις βασικές κατηγορίες: Απο τα φυτά  Καύσιμα από τα […]