Αιολική Ενέργεια: Τα Πλεονεκτήματα της Αιολικής Ενέργειας

Αιολική Ενέργεια Πλεονεκτήματα Volton.

Τι Είναι η Αιολική Ενέργεια και Πως Παράγεται; Η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του “ανέμου” ονομάζεται αιολική. Η αιολική ενέργεια, δικαίως χαρακτηρίζεται ως “ήπια” μορφή ενέργειας. Οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον είναι αρκετά μικρότερες σε σχέση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και τα καύσιμα. Η ονομασία της προέρχεται από την ελληνική μυθολογία όπου Αίολος, […]