Περιβαλλοντικά Προβλήματα στην Ελλάδα & Τρόποι Αντιμετώπισης

Τοξικά απόβλητα στη θάλασσα. Περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ελλάδα.

Το περιβάλλον, η φύση, το πράσινο είναι το σπίτι μας. Είναι η πηγή οξυγόνου μας και το καταφύγιό μας. Παρ’όλα αυτά η ανθρώπινη δράσης διαλύει και καταστρέφει το καταφύγιό μας, δημιουργώντας σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Πως δημιουργούνται τα Περιβαλλοντικά Προβλήματα; Στο φυσικό περιβάλλον συγκαταλέγονται όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, τα έμβια αλλά και τα άβια όντα που […]