Τι Eίναι το Φυσικό Αέριο; Γιατί Eίναι πιο Οικονομικό;

Τι Είναι το Φυσικό Αέριο; Το φυσικό αέριο είναι αέριο μείγμα το οποίο εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες. Είναι αόρατο, άχρωμο και άοσμο, ωστόσο του προσδίδεται τεχνητή οσμή με σκοπό την αποφυγή τυχόν διαρροής. Σχηματίζεται με τρόπο παρόμοιο του πετρελαίου απλά δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία στη μεταφορά του προς τους τόπους που θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί το […]