ΡΑΕ – Ενημέρωση για την τροποποίηση των μοναδιαίων χρεώσεων νυχτερινού τιμολογίου του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Όπως είναι γνωστό, με το ΦΕΚ Α’ (193/03.12.2019) επήλθαν τιμολογιακές αλλαγές στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα Νυχτερινά Τιμολόγια. Σύμφωνα με το άρθρο 15 ισχύει: «Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ/MWh) του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ […]